Kan man förbjuda våldsamma organisationer?

2021-11-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Är Nordiska motståndsrörelsen, AFA och turkiska Grå vargarna tillåtna organisationer i Sverige? De använder ju mycket våld, och hetsar även mot folk de inte tycker om. Kan man inte förbjuda dessa?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Dina frågor aktualiserar en diskussion om rättigheter och dess gränser. De rättigheter som främst är relevanta för frågeställningen är yttrandefriheten, föreningsfriheten, mötesfriheten och demonstrationsfriheten (2 kap 1§ RF).

Organisationerna är som utgångspunkt tillåtna

Du undrar om organisationerna du nämner är tillåtna och om dessa går att förbjuda. Rätten till yttrandefrihet och rätten att bilda organisation är en del av Sveriges grundlag och har därför en mycket stark ställning. Av den anledningen är fientliga, eller till och med våldsamma, organisationer som utgångspunkt tillåtna. Det kan tyckas konstigt att organisationer som är stötande för andra människor får existera, men detta hänger ihop med tanken om ett demokratiskt samhälle.

Rättigheterna kan inskränkas

Att rättigheterna har en stark ställning innebär däremot inte att de kan vara hur långtgående som helst utan det finns vissa begräsningar. De rättigheter jag har nämnt kan inskränkas bland annat med hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Yttrandefriheten får även begränsas för att skydda enskildas anseende (2 kap 23-24§§ RF). Föreningsfriheten kan enbart inskränkas om den är av militant karaktär och förföljer specifika grupper (2 kap 24§ 2 st RF). För att begränsa en rättighet så måste det framkomma av en annan lag att den ska inskränkas. Ett exempel på detta är brottet "hets mot folkgrupp", den lagen inskränker delvis yttrandefriheten för att skydda utsatta grupper (16 kap 18§ BrB). Brottsrubriceringen hets mot folkgrupp ger alltså möjligheten att i vissa avseende inskränka yttrandefriheten.

Handlingarna kan vara förbjudna men inte organisationerna

Att hetsa människor och bruka våld är av den anledningen oftast en giltig anledning till att inskränka rättigheter eftersom det utgör brott enligt brottsbalken (tex misshandel och hets mot folkgrupp). Det betyder dock bara att det är möjligt att kriminalisera och förbjuda specifika handlingar, men det är i regeln inte möjligt att förbjuda organisationerna i sin helhet. Även om det i vissa fall kan vara möjligt att förbjuda organisationer av vissa specifika anledningar så ska det väldigt mycket till och det är inget som görs lättvindigt eftersom syftet är att skydda demokratin.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Frida Källhage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2022-01-26 Förutsättningar för att folkbokföra sig i Sverige
2022-01-19 Har det tidigare varit straffbart att göra ett självmordsförsök?
2022-01-15 Hur byter jag efternamn?
2022-01-11 Tas uppgifter i belastningsregistret bort om jag blir frikänd i hovrätten?

Alla besvarade frågor (98707)