FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder12/05/2020

Kan man få villkorlig dom och böter för bedrägeri?

Hej! Jag är ostraffad sedan innan, men har tyvärr gjort bedrägeri, då jag tagit ut från två personers konto, vet så väl det är fel och ångrar det, blir det fängelse, eller kan man få villkorlig dom och böter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om påföljden vid bedrägeri blir fängelse eller om det är möjligt att få villkorlig dom och böter.

Reglerna kring detta finns i Brottsbalken (BrB).

Straffskalan för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Vid ringa bedrägeri är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § BrB). Vid grovt bedrägeri är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § BrB).

Vid val av påföljd ska domstolen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Att du är ostraffad sedan tidigare har betydelse då man beaktar tidigare brottslighet vid påföljdsvalet.

Om domstolen anser att det saknas särskild anledning till att tro att du kommer begå fler brott kan villkorlig dom utdömas (30 kap. 7 § BrB). Villkorlig dom ska i regel förenas med böter (30 kap. 8 § BrB).

Sammanfattning

Beroende på hur allvarligt bedrägeriet anses vara kan du få olika påföljder. Det är möjligt att domstolen utdömer böter och/eller villkorlig dom istället för fängelse om dem anser att det är lämpligt.

Vänliga hälsningar,

Emlika MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo