Kan man få ut skadestånd om man fått bluffakturor skickade till sig?

En person har nyligen skickat ut tusentals bluffakturor och hotat med stämning om man inte betalar. Kan man stämma den personen för typ sveda och värk?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut att begära skadestånd på grund av sveda och värk orsakade av den person som har skickat en massa bluffakturor till dig. När det kommer till frågor om skadestånd är det skadeståndslagen som är tillämplig lag

Förutsättningar för att få ut skadestånd

Huvudregeln är att den som vållar en person- eller sakskada, antingen genom uppsåt eller vårdslöshet, ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Här kan man alltså utläsa ett antal rekvisit. För att en person ska anses vara skadeståndsskyldig så krävs det att:

- Personen orsakar en skada på en person eller på en sak, och

- Personen ska ha orsakat denna skada antingen uppsåtligen eller vårdslöst

Utifrån den information du anger i frågan verkar det som att personen under upprepade tillfällen har skickat ut bluffakturor till dig och att detta har åsamkat dig en personskada (psykiskt lidande av övergående natur, vilket också benämns som sveda och värk). Dessa skador omfattas av skadeståndet för personskador enligt 5 kap. 1 § första stycket tredje punkten skadeståndslagen.

Det som också behöver klarläggas här är huruvida det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan handlingen (utskickandet av bluffakturorna) och skadan som du har lidit. Detta brukar kallas för adekvat kausalitet. Det ska alltså "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande. Här hade jag behövt lite närmare information om just den skada som du har lidit och hur den specifikt förhåller sig till alla bluffakturor som du har mottagit. I och med att du uppger att du mottagit ett stort antal av dessa fakturor kan detta alltså tala till din fördel att det åsamkat dig psykiskt lidande, men för att komma till en närmare slutsats hade jag som sagt behövt mer information.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo