Kan man få ut sin laglott om en förälder givit bort en fastighet som gåva?

Hej,

Jag har en fundering kring min rätt till laglott.

Min mamma, ensamstående och ogift, har skänkt sin fastighet till mina två syskon samt till min systers två barn.

Vad händer vid mammas bortgång? Fastigheten är den enda tillgång min mamma har. Inget övrigt av ekonomiskt

värde finns i boet. Går jag miste om min laglott, eller blir mina syskon och syskonbarn som fått fastigheten i gåva

ersättningsskyldiga till mej?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637 för att besvara din fråga.

Förskott på arv

Som utgångspunkt i arvsrätten anses allt som en förälder ger till sina bröstarvingar under livstiden som ett förskott på arv. Så när det gäller en gåva till barn ska det presumeras vara ett förskott på arv enligt (6 kap. 1 § ÄB). Denna presumtion försvinner ifall gåvogivaren uttryckligt föreskriver att det inte ska vara ett förskott på arv. Ifall gåvan betraktas som ett förskott kommer värdet att avräknas från arvingens laglott (7 kap. 2 § ÄB). En arvinge som fått förskott på sitt arv har ingen skyldighet att återbära värdet (6 kap. 4 § ÄB).

Det förstärkta laglottsskyddet

En grundprincip i svensk rätt är att varje enskild person fritt får förvalta sin egendom som denne vill. En förälder har då rätten att ge sina barn gåvor som den vill. Dock finns det en undantagsregel i arvsrätten där en bröstarvinge vars rätt till laglott kränkts har rätt att jämka gåvan, det så kallade förstärkta laglottsskyddet (7. kap 4 § ÄB). Här är tanken att en förälder inte ska kunna undgå att ge en bröstarvinge dennes laglott genom att ge bort den som gåva. Regeln innebär i stort sätt att om gåvan kan likställas med ett testamente ska värdet återbäras till arvingen vars rätt till laglott kränkts..

Det kan vara svårt att veta vilka gåvor som är att likställa med testamente så jag ska nämna två typexempel som man talar om i den juridiska doktrinen:

Ifall gåvogivaren gett bort gåvan strax innan dennes bortgång så är det att likställas med ett testamente eller ifall gåvogivaren behållit nyttjanderätt av en egendomen som gått i gåva, t ex nyttjanderätt till en fastighet som en givit sitt barn i gåva.

Dessa två exemplen är inte uteslutande men används som vägledningen om vad som ska anses likställas med ett testamente. Av informationen i frågan är det svårt för mig att dra slutsatsen om fastigheten är att likställas med ett testamente. Men om så är fallet kan du som bröstarvinge jämka detta hos tingsrätten och begära att egendomen återbäras till kvarlåtenskapen för att sen få ut din laglott, förutsatt då att du inte kan få ut din laglott genom de medel som finns i dödsboet. Ifall det är orimligt att återföra egendomen är resterande arvingar skyldiga att ersätta dig för det värde som motsvara din laglott (7. kap 4 § ÄB)

Ifall du vill göra gällande din rätt till laglott mot gåvotagarna måste det göras inom 1 år efter bouppteckningen avslutats, annars är den rätten förlorad (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

I din situation är det väldigt beroende på hur fastigheten överlåtits till arvingarna. Ifall inget specifikt har förskrivits när fastigheten gavs ska det presumeras vara ett förskott på arv. Då skrivs värdet av från deras arvslott men dem är inte återbäringsskyldighet på något vis till dig. Ifall det istället tydligt föreskrivits att det inte är ett förskott utan en gåva kan det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras, förutsatt att gåvan kan likställas med ett testamente. Då kan arvingarna bli återbäringsskyldighet för ett värde som täcker din laglott.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000