Kan man få uppskov på reavinsten för en lägenhet man inte bor i?

Kan man skjuta upp reavinsten på en lägenhet man inte bor i ( min dotter bor i lägenheten, jag äger 90% och hon äger 10%) vi ska sälja lägenheten med vinst, vi köper en ny lägenhet för samma summa eller ev. mer, som vi säljer den vi har gjort vinst på( denna lägenhet ska jag också äga 90% i). När jag läser om uppskov reavinst, skriver de att man måste bo i lägenheten för att skjuta upp skatten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om uppskovsbelopp finns i 47 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av tillgångar finns i 44 kap. IL.

En skattskyldig får göra avdrag för uppskov vid bostadsförsäljning

En skattskyldig får göra avdrag för uppskov vid bostadsförsäljning om vissa villkor är uppfyllda (47 kap. 2 § IL) . Dessa villkor är att man:

  1. Tar upp en kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad
  2. Har förvärvat, eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och
  3. Har bosatt eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.

Med ursprungsbostad avses en sådan privatbostad i en stat inom EES som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad (47 kap. 3 § IL).

47 kap. 3 § 2 st IL säger att en permanentbostad är en bostad där den skattskyldige varit bosatt

  1. Under minst ett år närmast före avyttringen
  2. Under minst tre av de senaste fem åren.

Du måste alltså ha varit bosatt i ursprungsbostaden under minst ett år närmast före försäljningen eller minst tre av de senaste 5 åren för att kunna få uppskov.  Efter försäljningen av ursprungsbostaden ska en ersättningsbostad förvärvas senast ett år efter försäljningen och tidigast ett år innan försäljningen (47 kap. 5 a § IL). Det finns även en beloppsgräns, där avdrag för ett uppskovsbelopp inte får understiga 50 000 kr (47 kap. 6 § IL). 

Detta innebär att eftersom du inte varit bosatt i lägenheten ni ska sälja, kommer du inte kunna få uppskov på kapitalvinsten. 

Beroende på hur stor kapitalvinsten blir när ni säljer ursprungsbostaden, skulle din dotter kunna få uppskov på sin del av kapitalvinsten. Om hennes del av kapitalvinsten överstiger 50 000 kr och ni köpt en ny bostad (ersättningsbostad) inom ett år efter försäljningen skulle hon kunna få uppskov, detta eftersom hon har haft bostaden som sin permanentbostad. 


Hoppas detta besvarade din fråga! Annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. 

Med vänliga hälsningar,

Michelle KomulainenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”