Kan man få uppehållstillstånd i Sverige genom att köpa en lägenhet eller ett hus?

2020-09-02 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Kan man får uppehållstillstånd i Sverige om man köper en lägenhet eller villa i Sverige ? Om svaret är ja, hur och hur mycket kostar ska vara huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller om man kan få uppehållstillstånd i Sverige genom att köpa en lägenhet eller ett hus. För att kunna svara på din fråga kommer jag därför använda mig av utlänningslagen (nedan förkortad UtlL). Detta eftersom denna lag innehåller reglering kring just uppehållstillstånd.

När uppehållstillstånd kan godkännas
En person kan få uppehållstillstånd på olika grunder. Det finns alltså ett flertal förutsättningar som kan ligga till grund för att ett uppehållstillstånd kan beviljas.

Den första grunden som bör nämnas är uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Flyktingar samt alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd (5 kap. 1 § stycke 1 UtlL). Jag tolkar det däremot som att detta inte är aktuellt för ditt fall mot bakgrund av din information. Vi behöver därmed kolla vidare efter andra eventuella grunder för uppehållstillstånd i ditt fall.

Vidare kan uppehållstillstånd ges till någon som är make/maka eller sambo till någon som är bosatt i Sverige eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § stycke 1 punkt 1 UtlL). Det innebär alltså att du antingen måste ha anknytning till en make/maka eller sambo som redan är bosatt i Sverige, eller ha anknytning till en make/maka eller sambo som är svensk medborgare men som inte är bosatt här. För det sista alternativet krävs det att den åberopade personen har gjort sin avsikt att bosätta sig i Sverige inom den närmsta framtiden tydlig. Med andra ord innebär detta att du inte kan få uppehållstillstånd i Sverige enbart för att du köper ett hus här.

Nu framgår det inte av din information om du har en make/maka eller sambo i Sverige som du kan åberopa att du har anknytning till. Skulle du däremot ha det, kan du endast beviljas ett uppehållstillstånd på den grunden om den personen kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och dig som söker uppehållstillstånd (5 kap. 3 b § stycke 1 UtlL). De nyss nämnda kraven gäller dock inte om den personen som utlänningen åberopar anknytning till är medborgare i Sverige, annan EES-stat (EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller Schweiz (5 kap. 3 c § punkt 2 UtlL).

Det är däremot svårt för mig att vidare kunna ge dig tips och råd på hur du kan gå tillväga för att ansöka om uppehållstillstånd. Men som svar på din fråga så kan man inte få uppehållstillstånd i Sverige genom att köpa en lägenhet eller ett hus.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du skulle vara i behov av ytterligare juridisk rådgivning är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1136)
2021-02-26 Vad innebär kravet på skötsamhet för att kunna få svenskt medborgarskap?
2021-02-25 Hur ska hämta min fru till Sverige?
2021-02-25 Hämta nära anhörig till Sverige
2021-02-25 Ansökan om uppehållstillstånd för den som redan bor i Sverige

Alla besvarade frågor (89615)