FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll17/06/2019

Kan man få underhållsbidrag i efterhand och hur får man underhållsbidrag?

Min sambo har tre gemensamma barn med sitt ex och barnen blir i år 11, 9 och 6 år gamla. Under en två års period betalade exet inget underhåll då barnen bodde hos min sambo/barnens mamma. Vissa helger bodde dem hos exet men inte mer än så.

Nu har pappan försökt vända barnen emot min sambo pga hon gått vidare och träffat en ny(jag). Han har lyckats att få dem att inte vilja åka hem till sin mamma. Exet har kontaktat Försäkringskassan för att exet har haft barnen några få veckor där dem egentligen ska vara hos mamman så nu vill han ha pengar för dem veckorna.

Men Soc sa till oss att det är nog dags att ta tag i detta och ta ärendet vidare angående en 2års perioden där pappan inte betalade något alls för barnen. Exet har själv sagt det till Soc när dem frågat om det ligger någon sanning i det. Varpå exet erkännt att det stämmer och att han gjort fel där och att han aldrig betalade något underhåll i 2 års tid förutom halva dagisräkningar. Så det finns vittnen hos Soc samt dokumenterat att exet aldrig betalat underhåll för den perioden.

Vad finns det att göra nu undrar vi? Exet bråkar och kräver pengar för några veckor medans han själv aldrig betalade något underhåll. Är det värt att gå vidare med ärendet till tingsrätten med hjälp av en advokat eller vad gör man.

Tack på förhand och vi är tacksamma för alla svar vi kan få.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör underhållsskyldighet för barn vilket främst regleras i föräldrabalken (FB). Mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet.

När är en förälder underhållsskyldig?
Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Föräldrar är skyldiga att försörja sitt barn tills barnet fyllt 18 år, alternativt 21 år om barnet läser på gymnasiet eller liknande (7 kap. 1 § FB). Den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).

Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller en dom. Om underhållsbidraget fastställs genom dom bestäms storleken på bidraget baserat på barnens behov och pappans ekonomiska förmåga (7 kap. 3-6 § FB). Det finns en schablonuträkning av underhållsbidrag som Socialstyrelsen har tagit fram - här kan du läsa om hur man fastställer beloppet av underhållsbidraget.

Kan mamman kräva underhåll från barnens pappa i efterhand?
En domstol kan fastställa att pappan är skyldig att betala underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden, från den dag då talan väcks, om inte den bidragsskyldige medger att gå längre tillbaka (7 kap. 8 § FB). En talan anses väckt när en stämningsansökan inkommit till domstolen (13 kap. 4 § rättegångsbalken). Som huvudregel ska underhållsbidraget medges fullt ut för tre år tillbaka i tiden men undantag kan göras om det anses oskäligt betungande för den underhållsskyldige. I detta fall pappan till barnen.

Om en förälder inte betalar sitt underhållsbidrag såsom är fallet med din sambos barns pappa, kan boendeföräldern (mamman) vända sig till försäkringskassan för att ansöka om underhållsstöd till sitt barn (18 kap. socialförsäkringsbalken (SFB)). Underhållsstöd är inte detsamma som underhållsbidrag utan betalas ut istället för underhållsbidrag när den underhållsskyldige föräldern inte gör det. Underhållsstödet är:

1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år,1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år, och2 073 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

(18 kap. 20 § SFB). Läs mer om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida här.

Spelar det någon roll boendeföräldern inte krävt underhåll tidigare?
Om barnens mamma vänder sig till domstol för att få underhållsbidrag spelar det ingen roll att hon inte krävt underhåll tidigare men som ovan nämnt kan hon bara kräva underhållsbidrag för tre år tillbaka.

Om din sambo istället vänder sig till försäkringskassan kan hon bara få underhållsstöd utbetalt. Underhållsstöd kan bara betalas ut en månad retroaktivt, alltså en månad tillbaka i tiden (18 kap. 13 § SFB).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis går att konstatera att pappan till barnen är underhållsskyldig och att din sambo kan kräva underhållsbidrag i efterhand. Dock bara för tre år tillbaka i tiden.

Mitt råd är att ni samtalar med pappan och försöker komma överens om hur mycket han ska betala om det är möjligt. Informera om att han enligt lag är skyldig att betala underhåll. Han är dock bara skyldig att betala underhåll för tre år tillbaka i tiden och bara upp till ett visst belopp (som fastställs i avtal eller i dom). Kanske kan socialtjänsten hjälpa till med att skriva avtal om de redan är inkopplade. Om ingen lösning går att nå kan din sambo vända sig till domstol och skicka in en stämningsansökan (här).

Domstolen fastställer om barnens pappa är underhållsskyldig samt underhållsbidragets storlek. Om din sambo inte vill vända sig till domstol kan hon istället vända sig till försäkringskassan för att få underhållsstöd. Observera dock att underhållsstödet antagligen är lägre än det belopp som pappan skulle bli skyldig att betala i underhållsbidrag genom en dom samt att din sambo bara kan begära underhållsstöd retroaktivt för en månad tillbaka.

Hoppas du fick svar på din fråga! Kommentera gärna nedan om du undrar något mer eller skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000