FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll18/01/2023

Kan man få tillgång till sitt myndiga barns frånvaro? Förklaring av underhållsskyldighet, underhållsbidrag och underhållsstöd

Hej. Jag förstår att jag är underhållsskyldig till dess barnet är 18 år och längst till 21 år om det går i grund- eller gymnasieskola. Efter 18 år försvinner möjligheten att få ta del av skolplattformer och kontakt med skolan. Hur får jag reda på att barnet faktiskt går och följer kursplan i grund- eller gymnasieskola? FB 7 kap använder begrepp som underhållsskyldighet, underhållsbidrag och underhållsstöd. Vad är definitionen på de olika begreppen?

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Jag tolkar din fråga som att du dels undrar hur du kan ta reda på att ditt barn faktiskt går i skolan efter det att barnet fyllt 18 år. Dessutom vill du veta definitionerna på underhållsskyldighet, underhållsbidrag och underhållsstöd. 


Du kan begära ut en sammanställning av din dotters frånvaro 

Bestämmelser om allmänna handlingar och eventuell sekretess finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 


Jag utgår nu från att skolan är kommunal, vilket gör att offentlighetsprincipen aktualiseras. Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap 1 § TF.  En sammanställning av närvaro/frånvaro är att se som allmän handling eftersom den kan läsas med hjälp av teknisk hjälpmedel, förvaras på skolan samt är upprättad. Detta följer enligt 2 kap 3 § TF, 2 kap 4 § TF och 2 kap 10 § TF. Dock gäller sekretess inom gymnasiet gällande uppgifter om den enskildes personliga förhållanden, vilka ska beröra psykosociala, psykologiska eller specialpedagogiska insatser, 23 kap 2 § OSL. Eftersom en frånvarolista inte berör dessa så är den inte belagt med sekretess. Med det sagt så är frånvarolista en allmän handling som du kan begära ut från skolan. 


Underhållsskyldighet, underhållsbidrag och underhållsstöd 

Vidare till dina frågor om underhållsskyldighet. Bestämmelser om underhåll finns i 7 kap föräldrabalken (FB). Vissa bestämmelser finns även i socialförsäkringsbalken. Precis som du skriver är du underhållsskyldig till dess att barnet är 18 och längst till 21 år om ditt barn går kvar i grundskola eller gymnasium, 7 kap 1 § FB


Begreppet underhållsskyldighet innebär du som föräldern, tillsammans med barnets andra förälder, ska se till att barnets grundläggande försörjning tillgodoses. Underhållsskyldigheten bedöms enligt 7 kap 1 § FB utifrån vad som är skälig med hänsyn till:

  • barnets behov
  • föräldrarnas ekonomiska förmåga
  • barnets tillgångar och inkomster. 


Underhållsbidrag är ett sätt att fullgöra sin underhållsskyldighet på om:

  • En förälder inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller 
  • Gemensam vårdnad föreligger men barnet bort varaktigt hos den andra föräldern. 


Detta följer av 7 kap 2 § FB. Huruvida en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag beror på var barnet varaktigt bor. Frågan kan besvaras med ledning av var barnet är folkbokfört, hur länge barnet vistas hos var och en av föräldrarna samt var barnet förvarar sina tillhörigheter. Fram tills barnet är 18 år betalas underhållsbidraget till den andra föräldern, men därefter betalas underhållsbidraget till barnet. 


Underhållsstöd betalas ut direkt av Försäkringskassan till barn vars föräldrar inte bor tillsammans, och den förälder som är underhållsskyldig för barnet blir skyldig att betala tillbaka till Försäkringskassan, 17 kap 2 § socialförsäkringsbalken och 18:2 socialförsäkringsbalken


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du begära ut din dotters frånvarolista från skolan, eftersom det är en allmän handling som inte är belagd med sekretess. Vidare innebär underhållsskyldighet att du är skyldig att tillgodose din dotters grundläggande behov fram tills hon fyller 21 år om hon fortfarande studerar. Om du bor ifrån din dotter fullgör du din underhållsskyldighet genom underhållsbidrag. Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan. 


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”