Kan man få tillbaka handpenning från ett bolag i konkurs?

2019-08-26 i Fordringar
FRÅGA
Vi har skrivit ett avtal med ett företag som ska bygga vårt hus. Det har ej påbörjat bygget än då vi inväntar bygglov från kommunen. Vi har betalt 150.000kr i handpenning enligt avtal.Idag fick vi reda på att de bolaget är satt i konkurs. Är handpenningen som bortblåst eller har vi rätt att kräva tillbaka de?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline.

Din fråga regleras delvis i konkurslagen (konkL) samt förmånsrättslagen (FRL).

När ett bolag försätts i konkurs skapas ett konkursbo vars syfte är att samla alla bolaget tillgångar och med hjälp av dessa försöka betala alla skulder som försatt bolaget i konkurs (1 § första stycket konkL). Er handpenning utgör en s.k fordran gentemot konkursboet. Troligtvis finns det många sådana fordringar och alla söker att få betalt ur konkursboet men inom det svenska rättssystemet kan man beskriva det som att det finns en hierarki bland dessa fordringarna och vissa får betalt före andra.

Hur kan ni få betalt ur konkursboet?

En handpenning betalas sällan in tillsammans med någon pant eller annan förmånsrätt (Jfr 4 § FRL). Således kategoriseras er fordran som en oprioriterad fordran. För alla de som har en fordran gentemot konkursboet som inte är behäftad med förmånsrätt har alla fordringsägare lika rätt till betalning (18 § FRL). Det får effekten av att ni inte är garanterade era pengar tillbaka, utan alla oprioriterade fordringar får betalt i den mån det blir över pengar från det att fordringarna med förmånsrätt fått betalt.

Slutsats

Min bedömning är att det inte går att svara på hur era förutsättningar att få betalt ser ut. Generellt sätt brukar det vara svårt att få ut pengar ur ett konkursbo som oprioriterade fordringsägare.

Hoppas ni fick svar på er fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (800)
2021-06-11 Finns det formella krav på hur ett kravbrev ska utformas?
2021-06-10 Överlåtelse av skuldebrev
2021-06-10 Vad gäller om ett löpande innehavarskuldebrev blir stulet?
2021-06-01 Utgör det ursäktlig omständighet för att slippa kontrollavgift om det inte går att blippa reskassa på SL:s bussar?

Alla besvarade frågor (93065)