Kan man få skadestånd om en vän skadar ens bil?

Hej! Min kompis klättrade i min bil och orsakade en skada som kostar 6000 kr att reparera på verkstad, han har ett flertal gånger sagt att han ska betala skadan men har ännu inte gjort det och verkar inte som han tänker göra det. Kan man på något sätt kräva skadestånd eller liknande för att få honom betala skadan han orsakade?

Med vänlig hälsning :)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det är fråga om en olyckshändelse och situationen inte regleras av något avtal så ska situationen bedömas utifrån skadeståndslagens (SkL) regler.

Skadan:

Skadan som uppkommit är en sakskada. Din vän har orsakat skadan genom att klättra i din bil. Att din vän har orsakat skadan är dock inte tillräckligt för att han ska bli ersättningsskyldig utan det krävs att han uppsåtligen (med vilja) eller av vårdslöshet orsakat sakskadan enligt 2 kap. 1 § SkL. Rena olyckshändelser ersätts alltså inte.

Vårdslöshet:

Din vän har troligtvis inte orsakat skadan uppsåtligen och frågan är då om han varit vårdslös. En vårdslöshetsbedömning utgår från fyra punkter, nämligen:

1.Vad var risken för skadan?

2.Vad är den sannolika skadans storlek?

3.Vad var möjligheten att undvika skada? och

4.Vad var möjligheten för skadevållande att inse risken för skadan?

Risk för skada kan anses vara stor då man klättrar i en bil på ett sätt som bilen inte är avsedd att användas. Skadans storlek var 6000 kr vilket är ganska mycket och möjlighet att undvika skada fanns eftersom allt som hade krävts var att din vän inte klättrat i bilen. Möjligheten för din vän att inse risken för skadan kan anses vara stor eftersom det är lätt att inse att en bil kan gå sönder om man klättrar i den.

Om din vän varit vårdslös eller inte kan jag inte med säkerhet säga utifrån uppgifterna i frågan. Har han agerat på ett vardagligt sätt och haft normal uppsikt över sina rörelser har han troligtvis inte varit vårdslös. Att klättra i en bil kan dock, i allmänhet, inte anses vara vardagligt och din vän har därmed troligtvis varit vårdslös.

Ersättning för sakskada:

Att din vän är skadeståndsskyldig i förhållande till en sakskada innebär att du har rätt att få ersättning för reparationskostnader (5 kap. 7 § SkL). I och med att du har rätt till ersättning för reparationskostnaden har du en fordran mot din vän. Din vän har alltså en skuld gentemot dig. Skulle din vän vägra betala kan du antingen vända dig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Alternativet är att hota med att stämma honom i tingsrätten.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis har du råkat ut för en sakskada. Du har rätt till skadestånd från din vän om han kan anses varit vårdslös. Det bästa och billigaste är om du och din vän kan komma överens om att han ska betala. Jag rekommenderar att du pratar med din vän och förklarar att om han inte betalar kommer du behöva vända dig till kronofogden och/eller tingsrätten. Vill din vän ändå inte betala rekommenderar jag att du ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden och i sista hand att du skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Att gå vägen genom domstol för att erhålla ersättning kan vara en lång och kostsam historia, som inte sällan kan tära väldigt mycket på exempelvis en vänskap två personer emellan. Därför rekommenderar jag att ni i första hand försöker göra upp i godo.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000