Kan man få skadestånd för sabotage utövat av sina anställda?

FRÅGA
Hej Jag har anställda som har provisions baserade löner och som val har de möjlighet att välja att ta fast lön och provisionsbaserad lön med lägre provision och de har inte lämnat in någon skriftlig begäran att de vill övergå till fast + provision. det står att de har rätt till att byta från från provision till både fast och lägre provision efter 3 månader, nu kommer de och kräver mig på 2 månaders löner. Nu har några av dem skrivit att de har kontaktat företagets kunder och sagt till dem att de har slutat för de inte får lön utbetalt och har baktalat och skadat min verksamhet nu vet jag inte hur stor skadan är ännu men den är redan gjord vad kan jag göra om jag ska stämma dessa för det dom har gjort och en eventuell förlust på min omsättning m.m jag skulle vilja veta vad jag kan göra för om det går att stämma dessa individer ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du har haft anställda som försökt sabotera din verksamhet genom att förmedla en negativ bild av ditt företag till kunderna som drabbat din lönsamhet.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för de allmänna reglerna för under vilka förutsättningar man kan få skadestånd samt om agerandet kan vara brottsligt.

Din fråga regleras i skadeståndslagen (skl) och brottsbalken (brb).

Skadestånd enligt skadeståndslagen

Till att börja med så är skadeståndslagen subsidiär (dvs "i andra hand") till avtal. Det innebär att om du har ett anställningsavtal med särskilda villkor som förhindrar eller på annat sätt föreskriver att dina anställda inte får skada eller på annat sätt sprida information som är till skada för din verksamhet så kan ett eventuellt skadeståndsanspråk grunda sig på det avtalet (jfr 1 kap. 1 § skl). Det kan även röra sig om brott mot s.k tysta klausuler (klausuler som alltid anses föreligga i ett anställningsförhållande) såsom lojalitetsplikt etc.

Det hela kan sammanfattas till att: om dina anställda har agerat i strid med ett anställningsavtal så kan du kräva skadestånd på den grunden.

Jag kan tyvärr inte fördjupa mig ytterligare i detta resonemanget då jag inte känner till utformningen på dina avtal eller situationen i sig.

Den eventuella skada du lidit är av ren förmögenhetskaraktär. Det innebär att det inte finns några sak- eller personskador involverade (jfr 1 kap. 2 § skl), utan det är rena pengar som gått förlorade. För att få ersättning för rena förmögenhetsskador krävs att skadan är orsakad genom brott (2 kap. 2 § skl). Vidare krävs att du kan uppmäta skadan. Det följer av att svenska skadeståndssystemet bygger på en princip om att skadeståndet ska vara reparativt dvs återställa saker och ting till där de var innan den skadegörande handlingen företogs. Det innebär också att man inte kan få skadestånd för ex "förväntad vinst". Däremot vill jag poängtera att skadebegreppet kan utvidgas och det är inte alltid helt enkelt att svara på om en ren förmögenhetsskada är ersättningsgill eller inte. Således krävs vidare utredning.

Det är således av synnerlig vikt att du kan visa vilka skador du de facto lidit av agerandet.

Kan det föreligga brott?

Min bedömning är att det eventuellt kan röra sig om trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brb). Jag kan inte inom ramen för denna tjänsten svara exakt på huruvida alla brottsförutsättningar är uppfyllda, däremot kan jag svara på att det eventuellt är tänkbart att handlingen är brottslig.

Om du misstänker att du är utsatt för brott ska du alltid kontakta polisen.

Slutsats

Du har alltså två olika metoder att tillgripa för att få ersättning för de skador du lidit. Det ena är om det föreligger ett avtalsbrott, dvs ett agerande hos dina anställda som strider mot anställningsavtalet (eller andra avtal du ingått med dessa) eller, så polisanmäler du händelsen och får skadestånd genom brott.

Det viktigaste i sammanhanget är att du införskaffar konkret utredning kring hur stor skada du lidit i syfte att kunna fastställa exakt skadeståndets storlek.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon (06/12 - 2020) klockan 12:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97626)