Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?

FRÅGA
Hejsan. Jag var ute en kväll och gick i parken så sprang en tjej rakt in i mig för hon kollade sin telefon, jag får en hård knuff i ryggen och håller på att ramla framlänges men ramlar ej. Jag lyckas precis parera så att jag inte slår i backen och klarar därför av att hålla mig på fötterna. Istället så trillar mina solglasögon och går sönder. Jag väljer att springa efter kvinnan för att berätta om mina märkes solglasögon, så snubblar jag och trillar när jag skulle jaga henne och mina byxor sönderskrapas och det visar sig sen att handen som jag fick ont i är bruten. Har jag rätt att få skådestånd? för vad isåfall? Tacksam för snabb svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är skadeståndslagen som reglerar situationer, som din, där man inte är i ett avtalsförhållande eller liknande med personen som orsakar skadan. Det är en ganska svårbedömd fråga, så många aspekter spelar in. Nedan ska jag i några steg försöka redogöra för dig vad som krävs för att få skadestånd i dessa situationer.

Vilka skador har uppstått?

Skadeståndslagen ersätter huvudsakligen person- och sakskador (2 kap. 1§ skadeståndslagen). En peronskada är en ekonomisk skada på grund av exempelvis sjukhusvistelser eller inkomstförlust, eller ideella skador så som psykiskt och fysiskt lidande, ärr och liknande (5 kap. 1§ skadeståndslagen). Sakskada är ersättning för värdet på det som gått sönder eller vad det kan kosta att laga det, och då räknar man marknadsvärdet (5 kap. 7§ skadeståndslagen). Dina söndriga glasögon och jeans skulle då räknas som sakskador, medan din brutna hand och eventuella funktionsnedsättningar och sjukvårdskostnader skulle räknas som en personskada. Dina skador täcks alltså av skadeståndslagen.

Skadan och handlingen har orsakssamband

Det krävs att någon annan har orsakat skadan genom en aktiv eller passiv handling. Här rör det sig om en aktiv handling då löparen har sprungit in i dig och därefter inte stannat.

För att hon ska anses ha orsakat skadan, måste det föreligga så kallad adekvat kausalitet mellan hennes handlande, alltså att hon sprang in i dig, och mellan dina skador. Detta är en bedömning som alltid är svår att göra, och det är svårt för mig att med någon större säkerhet säga att så är fallet. Men det kan absolut vara så. Huvudsakligen frågar man sig om risken för skadan låg i farans riktning när hon sprang in i dig rent allmänt, och det kan man väl tänka sig. Det är en naturlig följd att om någon springer in i någon annan, att man trillar eller skadar sig.

Vidare frågan man sig också om hennes handling, att springa in i dig, var både nödvändigt och tillräckligt för att du skulle orsakas de skador du gjorde. Du hade sannolikt inte orsakats skadorna om hon inte hade sprungit in i dig. I alla fall inte i det sammanhanget. Skadorna för sina solglasögon skulle jag säga har ett orsakssamband med att hon sprang in i dig. Den mer tvistiga frågan är om dina följdskador, som du orsakas av att du trillar för att du springer efter henne, kan anses ha ett tillräckligt samband med hennes handlande. Man kan absolut argumentera för detta, men det är svårare. Men det finns rättsfall då skadevållaren har dömts till skadeståndsansvar för att hen så att säga inlett skadeförloppet, och därmed ansvarar för följderna av det, kort sagt.

Det finns dock utrymme att jämka skadeståndsansvaret för henne, man man kan anse att du varit medvållande till händelsen (6 kap. 1§ skadeståndslagen). Det krävs dock grov vårdslöshet för att jämka en personskada, men det krävs bara enkel vårdslöshet för att jämka en sakskada. Det finns utrymme att säga att du åtminstone har medvållat skadorna på dina jeans och din hand. Men å andra sidan var du tvungen att springa efter för att kunna hävda din rätt till skadestånd för dina solglasögon.

Föreligger vårdslöshet?

Det sista kravet för att hon ska anses skadeståndsskyldig, är att hon måste ha handlat i vårdslöshet (2 kap. 1§ skadeståndslagen). Överlag täcks inte olyckshändelser in här, utan de faller utanför skadeståndsansvaret i sådana här situationer. Man brukar då utgå ifrån ett par frågor, så som hur stor risken är att skadan uppstår när hon är ute och springer, vilken omfattning skadan har, möjligheten för henne att förebygga skadan och vilken riskinsikt hon haft. Det som talar till din fördel är att hon har sprungit med mobilen. Det kan anses vårdslöst då det finns en påtaglig risk för att man springer in i någon om man inte tittar dit man springer, skadorna du fått är varken särskilt stora eller små, men förhållandevis omfattande utifrån denna typ av händelse. Hon kunde lätt förebyggt skadan genom att titta vart hon sprang.

Kan du kräva skadestånd?

Det svåraste i detta fall är dels att avgöra om dina söndriga jeans och handskadan har ett tillräckligt start orsakssamband med hennes handlande, då det ändå varit ditt val att springa efter och att du oturligt nog snubblat på något som inte är av hennes orsakande. Näst måste man fastställa att hon varit vårdslös. Det är du som måste kunna bevisa dessa omständigheter i en rättegång för att du ska kunna få ersättning, dels orsakssambandet, dels hennes vårdslöshet, exempelvis att hon sprungit med telefonen. Kan du göra det finns det goda möjligheter för dig att få ersättning för samtliga av dina skador. Dock måste du ju kunna fastställa vem hon är.

Vad kan du göra nu?

Om du vet vem hon är kan du alltid kontakta henne och framföra ditt anspråk på ersättning, och hoppas att ni kan lösa det utan domstolsförhandling. Annars får du stämma henne vid den tingsrätt där hon bor. Det kan bli kostsamt för den som förlorar rättegången, så det är såklart att föredra att lösa det utan rättegång. Jag vill också poängtera att om du har en olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring, så täcker de ofta sådana skador. Men glöm inte att spara allt underlag du har för dina skador och hennes ansvar!

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Jag kan tyvärr inte ge ett mer säkert svar än detta. Det är domstolen som i slutändan får avgöra detta.

Men vill du ha vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta en advokat, eller vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare med rådgivning, att utforma en stämningsansökan och företräda dig en eventuell rättegång.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?