Kan man få skadestånd av fastighetsägare för halkolycka?

Hur stor är chansen att få ersatt förstörda glasögonbågar (500 kr) vid en halkolycka på väg till min parkering?

Fastighetsägaren är kontaktad men svarar ej på mina mejl.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår det som att du vill ha en bedömning av hur sannolikt det är att du har rätt till skadestånd för dina trasiga glasögon. I din fråga framgår inte så mycket uppgifter kring hur eller var olyckan inträffat så svaret kommer bli mycket "det beror på". Jag ska därför göra mitt bästa för att förklara vad det beror på.

När kan man få skadestånd?

Om man drabbas av en skada på person eller egendom kan man ha rätt till skadestånd. I ditt fall rör det sig om en sakskada i form av de trasiga glasögonen. Om någon orsakar dig en sakskada ska den personen ersätta dig för skadan om du kan visa att personen agerat vårdslöst (skadeståndslagen 2 kap. 1 §). Skadeståndet vid sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad plus värdeminskningen (skadeståndslagen 5 kap. 7 §).

För att få skadestånd måste du bevisa att agerandet som lett till skadan varit vårdslöst och dessutom att det föreligger ett tillräckligt orsakssamband mellan det vårdslösa agerandet och din skada. Det brukar uttryckas som att det föreligger adekvat kausalitet eller att faran i det vårdslösa agerandet har förverkligats. Enklare uttryckt kan man säga att personens agerande ska vara vårdslöst just eftersom det kunnat leda till vad som sedan hände. Syftet med det här kravet är att skadeståndsansvar för vårdslöst agerande inte ska sträcka sig så långt att det omfattar händelseförlopp som inte rimligen kunde förutses.

Har fastighetsägaren varit vårdslös?

Fastighetsägare har ett ansvar att sköta om sin fastighet så att människor inte skadar sig. Det innefattar bland annat att bekämpa isbildning eller sanda på delar av fastigheten som allmänheten rör sig på (gaturenhållningslagen 2 § andra stycket). Typiskt sett tar det här sikte på gångbana från fastigheten och område kring entré. Var gränsen går mellan fastighetsägarens ansvar och kommunens ansvar avgörs av områdets detaljplan. Vem som ansvarar för området du halkade på är viktigt eftersom det avgör vem du kan rikta anspråk mot.

Om fastighetsägaren har åsidosatt sitt ansvar att bekämpa isbildning och halka har du god grund för att hävda att denna varit vårdslös och på så sätt orsakat din skada. Det hänger dels på att platsen där du halkade omfattas av fastighetsägarens ansvarsområde, det är en förutsättning för att skadeståndsansvar ska bli aktuellt. Dessutom måste du visa att fastighetsägaren varit vårdslös t.ex. eftersom hen glömt att bekämpa isbildning eller inte följt sin underhållsplan. Om någon underhållsplan inte upprättats alls eller om underhållsplanen innehåller brister kan det i sig vara vårdslöshet som grundar skadeståndsansvar. Det kan vara bra att ha bilder på platsen där du halkade för att kunna visa hur fastighetsägaren inte fullgjort sitt ansvar.

Om platsen för olyckan ligger utanför fastighetsägaren ansvarsområde

Skulle det vara så att halkolyckan inträffade utanför fastighetsägarens ansvarsområde är det förmodligen kommunen som ansvarar för platsen. I sådana fall kan det vara svårare att bevisa själva vårdslösheten eftersom kommunen förmodligen har en godkänd underhållsplan och ett kontinuerligt gatuhållningsarbete. Det skadar däremot inte att försöka och du bör i sådana fall kontakta kommunen och begära ersättning för olyckan.

Sammanfattning

Du kan få skadestånd för glasögon av fastighetsägaren om halkan skedde inom fastighetsägarens ansvarsområde och du lyckas visa att hen varit vårdslös i hanteringen av sitt ansvar. Om halkan skedde inom kommunens ansvarsområde kan du fortfarande ha rätt till skadestånd men det lär bli svårare att visa på vårdslöshet. Om du lyckas visa på vårdslöshet hos antingen kommun eller fastighetsägare lär du inte ha några svårigheter att styrka orsakssambandet mellan deras vårdslöshet och din skada. Då har du rätt till ersättning för glasögonens värde.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Aron BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000