Kan man få sitt körkort indraget vid upprepade fortkörningar?

2021-09-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej Lawline! Det är nämligen så att jag i januari fick en fortkörningsbot där jag körde 27km över hastigheten på en 80 väg. Detta resulterade i en varning eftersom det var över 25km/h men inget indraget körkort. Nu i slutet av september så fick jag ytterligare en bot där jag körde 23km över hastigheten på en 110 väg. Eftersom att jag inte översteg 25km denna gången så kommer det inte resultera i en varning, men eftersom jag nu har 2 fortkörningar, under omloppet av ett år med cirka 8 månaders mellanrum kommer detta resultera i ett indraget körkort? Ifall det skulle bli indraget, är detta rättvist?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om ditt körkort kan bli indraget på grund av dina två fortkörningsböter som skedde med ca. åtta månaders mellanrum. Vidare tolkar jag frågan som om att du undrar över om är rättvist att i så fall få ditt körkort indraget. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av körkortslagen (förkortas KKL).

Kan mitt körkort bli indraget?

Ett körkort kan återkallas om du som körkortsinnehavare har överskridit den högsta tillåtna hastigheten och att denna överträdelse inte är ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KKL). Att köra för fort är alltså en grund för att få sitt körkort indraget, men inte om det var en ringa fortkörning.

Vad är en ringa fortkörning?

Vad som är en ringa fortkörning framgår inte direkt i lag utan det får man istället veta via praxis. Enligt praxis är en ringa fortkörning när man kör mellan 1-24 km/h för fort på en sträcka där hastighetsbegränsningen är 40 km/h eller mer. Kör man mellan 25-30 km/h för fort så är det inte längre en ringa fortkörning och man får då en varning. Kör man över 31 km/h för fort så blir konsekvensen att man får sitt körkort indraget.

Omständigheterna i ditt fall

I ditt fall så har du i båda fallen kört på en sträcka med en hastighetsbegränsning på över 40 km/h. I det ena fallet överskred du hastigheten med 25 km/h och i det andra med 23 km/h, vilket leder till en varning för din del och då avseende hastighetsöverträdelsen som inte var ringa – precis som du själv i princip beskrivit. Vid den andra fortkörningen så är dock denna att klassas som ringa med endast 1 km/h marginal.

Ingen av fortkörningarna kan alltså ensamt leda till ett indraget körkort. Men eftersom du tidigare gjort dig skyldig till en hastighetsöverträdelse med varning som följd och nu inom loppet av ett år upprepat gjort dig skyldig till ytterligare en hastighetsöverträdelse som liknar den förra så finns en risk för att du får ditt körkort återkallat. Grunden här är att du upprepat gjort dig skyldig till liknande brott och att det därför kan vara så att du visar bristande vilja eller förmåga att rätta dig efter de lagar och regler som gäller i trafiken (5 kap. 3 § tredje punkten KKL).

Vid återkallelse av körkort ska alltid en helhetsbedömning göras och här beaktas flera omständigheter. Denna bedömning görs av Transportstyrelsen och därför kan jag inte ge ett klart svar på om ditt körkort kommer återkallas eller inte. Det jag kan säga är enbart att risken finns.

Är det rättvist?

Om det är rättvist eller inte att få sitt körkort indraget när man kört dels 25 km/h för fort och dels 23 km/h för fort är en högst subjektiv fråga som garanterat får olika svar beroende på vem man frågar.

Om jag nu ändå ska försöka ge ett objektivt svar på frågan utan personliga åsikter så skulle jag säga att man som trafikant måste beakta alla de regler som gäller i trafiken. Man bör ta hänsyn till vikten av säkerhet i trafiken och vara försiktig så att man inte skadar sig själv eller andra. Reglerna finns där av en anledning och särskilt hastighetsbegränsningarna är ofta där för att förhindra och förminska skador. Med det sagt kan det ses som rättvist att drabbas av påföljder när man upprepat och inom en förhållandevis kort tidsperiod inte följer dessa regler.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (961)
2021-10-23 Narkotikabrott - hur påverkas ansökan om körkortstillstånd?
2021-10-20 När kan jag börja övningsköra efter indraget körkort?
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil

Alla besvarade frågor (96499)