Kan man få sitt fängelsestraff förkortat till två tredjedelar?

2020-06-11 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Jag har en vän som sitter i fängelse, och har skött sig exemplariskt. Jag har läst att en dömd person kan ansöka om kortare strafftid? Har läst att en dömd person , om han/hon sköter sig bra under fängelsetiden, sköter sina permissioner bra osv...kan få sitt fängelsestraff förkortat till 2/3 del av den utdömda straffet? Vart ska han skriva och ansöka?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Villkorlig frigivning
Som jag uppfattar din fråga så undrar du om det är möjligt att få ett kortare fängelsestraff. Jag utgår att det du tänker på är villkorlig frigivning. Villkorlig frigivning innebär att en person som fått minst en månads fängelse ska bli frigiven i förtid. Det är som du nämner lite ovan så att personen som huvudregel ska sitta av två tredjedelar av sitt fängelsestraff och sedan ska personen bli villkorligt frigiven (26 kap. 6 § Brottsbalken). Förutsatt att din vän som du beskriver har skött sig exemplariskt och det inte finns några andra särskilda skäl emot villkorlig frigivning, så bör han med största sannolikhet bara behöva avtjäna två tredjedelar av sitt straff i fängelse (26 kap. 6a § Brottsbalken).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1427)
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?

Alla besvarade frågor (88343)