Kan man få rätt till mer umgänge med sitt barn?

2019-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Har en dotter som är 12 år som vill vara mer hos mig men hennes mamma säger nej. Mamman har ensam vårdnad. Hur går jag tillväga?MvhPeter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Det finns möjligheter för dig som förälder att väcka talan i domstol eller avtala med barnets mamma för att få till stånd en ändring i vårdnaden eller i umgängesfrågan. Jag kommer nedan redogöra för några bestämmelser som aktualiserar både vårdnadsändring och umgängesändring. Du kan därefter ta ställning till vilket alternativ du anser är lämpligast i er situation.

Ändring i vårdnaden

Om barnet står under vårdnad av en av föräldrarna, och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, ska domstolen besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ges en av föräldrarna ska domstolen särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Domstolen får vidare inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det. Dessa frågor om ändring i vårdnaden prövas på talan av någon av föräldrarna (6 kap 5 § FB).

Om barnet står under vårdnad av en av föräldrarna, får de avtala att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av dem ska ha vårdnaden om barnet. Avtalet ska gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap 6 § FB).

Om barnet står under en förälders vårdnad, och denne är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, ska rätten flytta över vårdnaden till den andra föräldern (6 kap 8a § FB). Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna bestämmelse prövas på talan av socialnämnden eller utan särskilt yrkande, i mål om äktenskapsskillnad mellan föräldrarna eller i andra vårdnadsmål.

Umgänge

Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern tillgodoses (6 kap 15 § FB). Det är barnets intresse och behov som här är avgörande. På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn, får domstolen besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. Står barnet under vårdnad av en förälder, får båda föräldrarna avtala om barnets umgänge med den föräldern som barnet inte bor med. Avtalet ska gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap 15a § FB).

Principen om barnets bästa

I alla beslut som domstolen tar avseende vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska domstolen särskilt beakta (6 kap 2a § FB)

-risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och -barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna

Domstolen ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Barnets vilja får större betydelse ju äldre och mognare barnet blir. Vid omkring tolv års ålder har barnets vilja tillmätts större betydelse. Av barnets vilja kan det framgå exempelvis hos vilken förälder barnet bör bo eller på vilket sätt ett umgänge bör vara utformat för att barnets önskemål ska kunna tillgodoses.

Hoppas du fått klarhet i de alternativ du har att tillgå. För barnets skull är det antagligen bäst att försöka undvika ett domstolsförfarande så långt det går. Det främsta alternativet är därför att prata med barnets mamma och försöka komma fram till en gemensam lösning.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82701)