FrågaFAMILJERÄTTAdoption08/08/2022

Kan man få pengar i gengäld mot att adoptera bort sitt barn?

Hur mycket pengar kan jag få för att adoptera bort min kommande veterligen friska bebis?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar över hur mycket pengar du kan få för att adoptera bort din bebis. I mitt svar kommer jag hänvisa till föräldrabalken (fb) som reglerar föräldrars rättigheter och skyldigheter samt adoption. 

Kan man få pengar för att adoptera bort sitt barn?

Enligt svensk lag får en adoptionsansökan inte bifallas om det från någon sida har utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll (4 kap. 10 § fb). Detta innebär att man i Sverige inte kan få pengar för att adoptera bort sitt barn och att ett avtal om att man ska få pengar är ogiltigt och blir utan verkan.

Vad gäller i ditt fall?

I ditt fall har du inte rätt att få pengar om du adopterar bort din kommande bebis. Om du skulle kräva betalning för att adoptionen ska genomföras kommer den inte att beviljas. Detta gäller oavsett om du och en annan part avtalat om detta. Av din fråga framgår det inte om detta skulle röra sig om någon typ av surrogatarrangemang. Om det skulle gälla ett sådant bör du känna till att surrogatmoderskap inte är lagligt i Sverige och därmed har du inte heller någon rättslig grund att kräva ersättning vid ett sådant arrangemang. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”