Kan man få parkeringsböter om man misstagit sig på registreringsnumret?

Jag parkerar bilen på en parkering. Skriver in mitt reg.nummer X (det vill säga jag tror att jag skrivit det) i automaten och betalar 60:-. Får en kontrollavgift på 500:-. Det visar sig att jag troligen vänt på två av bokstäverna. Jag hävdar att om man kollar aktuella reg-nummer under den aktuella tiden i automaten, finns det det alltså ett reg-nummer som absolut påminner om mitt. Jag har bevis på att jag betalat, och det finns ett nummer som i stort påminner om mitt. Jag anser att man borde kunna ha en viss flexibilitet. Detta borde man kunna kräva. Har liknande ärenden prövats i rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller parkering och betalningsansvar har bilens förare ett stort ansvar för att betalning enligt angivna parkeringsangivelser sker på ett korrekt sätt. Det innebär bland annat att man måste kontrollera att man angivit rätt registreringsnummer.

Ett liknande fall som det du beskriver har prövats i RH 2016:42. En bilist betalade den angivna parkeringsavgiften genom en sms-biljett men angav inte det fullständiga registreringsnumret på bilen utan bara delar av det. I målet var det ostridigt att bilisten de facto avlagt parkeringsavgift och att han endast angivit delar av registreringsnumret. Hovrätten fann att bilisten därmed inte fullgjort sin skyldighet att betala parkeringsavgiften på angivet sätt och fastställde att han var betalningsskyldig för den aktuella parkeringsboten.

Ska jag överklaga parkeringsboten?

Du kan överklaga parkeringsboten om du vill, men du kommer mest sannolikt inte att vinna framgång med överklagan med hänvisning till det ansvar som läggs på den betalningsskyldige att betalning erläggs på korrekt sätt för det parkerade fordonet och att det var du som var ansvarig för felet även om det rör sig om ett misstag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo