FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt17/07/2019

Kan man få lämna blodprov istället för urinprov som drogkontroll på anstalt?

Hej jag har en son på salberga anstalt, han har fått 7 år han har snart suttit 1år. Han kan inte göra Urinprov på grund av att när någon tittar på så låser det sej, han har försökt många gånger men det kommer inget han har frågat om dom kan ta blodprov istället det går inte säger dom. Nu får vi inte besöka honom på grund av detta. Han har aldrig använt droger är nykterist, röker inte. Vad kan jag göra. Tacksam för ett snabbt svar. Mvh orolig pappa

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller drogkontroll i kriminalvårdsanstalt vilket regleras av fängelselagen (FäL)och Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (FARK fängelse).Mitt svar kommer därför utgå från dessa lagar.

En intagen är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att på begäran lämna urin-, utandnings- , saliv-, svett-, blod- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad av alkohol, narkotika, något annat berusningsmedel (8 kap. 6 § FäL). Det är Kriminalvården som bestämmer vilken form av prov för drogkontroll en intagen ska lämna. Urinprov ska tas av eller lämnas i närvaro av kriminalvårdspersonal. En intagen får dock lämna urinprov enskilt om det finn synnerliga skäl och det kan ske utan risk för att provet manipuleras. Synnerliga skäl att få lämna urinprov enskilt kan finnas till exempel om en intagen har dokumenterade medicinska svårigheter att lämna urinprov i närvaro av personal. Om den intagne har missbruksproblem finns normalt risk för att provet manipuleras. Blodprov på en intagen får endast tas av sjukvårdspersonal (FARK fängelse).

Jag kan tyvärr inte med säkerhet säga hur Kriminalvården gör sin bedömning kring när blodprov kan användas vid drogkontroll istället för urinprov. Kriminalvården är troligen restriktiv i sina beslut om att en intagen får göra drogkontroll genom blodprov istället för urinprov då det går att spåra droger i blodet under en kortare tid än i urin. Läs mer här. Om din son inte lämnar urinprov om Kriminalvården avslår hans önskan om blodprov som drogkontroll kan det påverka tidpunkten för hans villkorliga frigivning, beviljande av permissioner och utslussningsåtgärder.

Jag skulle råda din son att försöka få en tid hos sjukvården på anstalten som då skulle kunna ge ett intyg på att din son eventuellt har medicinska eller psykiska skäl som gör det svårt att ta urinprov. Kanske kan han få tillstånd att ta urinprov enskilt eller blodprov. Jag råder även att han samtalar med sin kontaktman, handläggare och kriminalvårdsinspektör på hans avdelning för att förklara sin situation. Får han inte ett intyg från sjukvården har jag svårt att se att han skulle kunna komma ifrån att göra drogkontroll genom urinprov. Om din son får avslag på sin hemställan om att få lämna urinprov enskilt eller genom blodprov kan han begära omprövning från i första hand Kriminalvårdens huvudkontor och i nästa skede till förvaltningsrätt. Om han får avslag bör han meddela sin kontaktman eller annan personal omgående att han vill ompröva beslutet i sådana fall.

Hoppas du fick svar på din fråga och att det löser sig för din son!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”