kan man få jobb på polisen trots tidigare brott?

2020-09-06 i Polis
FRÅGA
Hej! Jag blev dömd för grov rattfylla när jag var 20, och jag skulle vilja studera till socionom, civil utredare inom polisen eller jurist. Jag kommer vara klar med studierna när jag är 27, kan jag få jobb inom något av områdena trots mitt register?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beroende på vad du vill jobba med i framtiden, finns det olika krav på tidigare brottslighet. Att ha en registrering i belastningsregistret innebär inte per automatik att man inte får jobba på polisen eller liknande, utan det utgör endast en del av lämplighetsbedömningen för jobbet. Tidigare brottslighet kan indikera på ett bristande omdöme, kriminella kontakter eller prokriminella värderingar beroende på vad det är för brott man är dömd för. Man kan alltså bli anställd trots tidigare brottslighet, beroende på vad det är för brott man har dömts för. Det handlar om myndigheten anser att du är lämplig för jobbet och då kan såklart tidigare brottslighet spela roll.

Belastningsregistrets gallringstid

När man blir lagförd för ett brott görs en registrering i belastningsregistret, och beroende på vad man har fått för påföljd för brottet så stannar det olika länge. Om du blev dömd för grovt rattfylleri gissar jag på att du fick fängelse, eller i bästa fall skyddstillsyn eller villkorlig dom med böter. För samtliga dessa brott gäller en gallringstid på 10 år från det att påföljden verkställdes (om det är fängelse) eller när domen vann laga kraft (skyddstillsyn och villkorlig dom) (17§ lag om belastningsregister).

Det innebär att din lagföring i ditt register kommer stå kvar när du är 27 år. Men som sagt ovan, så är det inte den avgörande faktor utan endast en del av lämplighetsbedömningen. Jag kan tyvärr inte ge ett mer specifikt svar än detta, utan det är ju upp till dina framtida potentiella arbetsgivare.

Hoppas du har fått någorlunda vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (320)
2021-03-02 krav för vapenlicens
2021-02-28 Polisens våldsbefogenheter
2021-02-28 Polisen befogenhet att ta alkotest
2021-02-21 Får man filma polisen? Vilka åtgärder kan man göra om polisen avvisar filmningen?

Alla besvarade frågor (89848)