Kan man få hjälp när arvingar inte kan komma överens?

Är bekymrad då min bror och jag ska ta hand om min avlidna mammas hem. Han är inte positivt inställd till mig utan brukar ställa till det ordentligt med att bråka. Vad för hjälp kan jag få då jag behöver stöd.

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kan man få för hjälp om arvingarna inte kommer överens?

När en person avlider är det arvingarna som ska förvalta och ta hand om dödsboet. De kallas då dödsbodelägare. För att kunna vidta åtgärder i dödsboet krävs att dödsbodelägarna är överens. Om dödsbodelägarna har problem att komma överens och behöver hjälp för att klara av förvaltningen kan man ansöka om att få en boutredningsman (19 kap. 1 § ärvdabalken). Boutredningsmannen tar då över förvaltningen av dödsboet.

Hur ansöker man om boutredningsman?

Ansökan om boutredningsman görs till tingsrätten där den avlidne hade sin hemvist. Det finns ingen särskild blankett för hur man ansöker om boutredningsman, men Domstolsverket har sammansatt en lista på vilken information och vilka handlingar som ska finnas med i en ansökan. Informationen hittar du här.

För att ansöka om boutredningsman måste man betala en avgift till tingsrätten på 900 kr. Utöver det har boutredningsmannen rätt till skälig ersättning för sitt arbete. Som utgångspunkt betalas boutredningsmannens arvode av dödsboets tillgångar, men om det saknas tillräckliga tillgångar får den som ansökt om boutredningsman stå för resterande kostnad. Du kan läsa mer om boutredningsmannens uppdrag här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer går det bra att ställa en fråga till eller kontakta tingsrätten för mer information om boutredningsmannens konkreta arbete.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000