Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?

FRÅGA
Hej min dotter sitter på X-anstalten domen löd på 10 år och hon ska betala ersättning till brottsoffret på 160000 och med ränta så är beloppet i dagsläget uppe i 195000 så det är väldigt hög ränta som tickar på tills hon kommer ut och ska börja betala så min fråga är kan hon på något vis få hjälp från någon myndighet mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?

Svaret på din fråga är att det inte finns någon myndighet eller liknande som kan hjälpa en dömd person att betala det utdömda skadeståndet. Brottsoffret, dvs. den som har rätt till skadeståndet, kan dock vända sig till antingen Kronofogdemyndigheten eller Brottsoffermyndigheten och genom dem få hjälp med att få ut skadeståndet. Kronofogdemyndigheten kan fungera som ett verktyg för att få pengarna från den dömde och Brottsoffermyndigheten kan gå ut och betala beloppet till brottsoffret direkt. Din dotter som är skadeståndsskyldig blir då istället skadeståndsskyldig till Brottsoffermyndigheten istället.

Det finns med andra ord inga möjligheter att få hjälp med att betala sitt skadestånd för ett brott man begått. I regel finns dock inga hinder som innebär att man måste vänta tills fängelsetiden löpt ut för att betala skadeståndet. Det kan därför vara en god idé att inte vänta i 10 år om det inte är fullt nödvändigt, och istället betala skadeståndet så tidigt som möjligt just på grund av den höga dröjsmålsräntan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?