Kan man få fängelse om man plankar på ett tåg?

FRÅGA
Hej, kan man få fängelse om man plankar på ett tåg? Gäller en lång resa som kostar mycket pengar att köpa som biljett
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information kring vilka påföljder som kan komma utav att planka på ett tåg.

Vad säger lagen?

Enligt 9 kap. 2 § andra stycket brottsbalken kan en person som utan att göra rätt för sig tillgodogör sig transport dömas för ringa bedrägeri. En person som plankar på tåg kan därför dömas utifrån denna paragraf. I praktiken sker det dock i princip aldrig, istället använder sig kontrollanterna av lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik vilket innebär att man måste betala en avgift för att man åkt utan giltigt färdbevis.

Om en person som plankar skulle dömas utifrån brottsbalken och ringa bedrägeri kan påföljden bli böter eller fängelse i högst sex månader.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?