Kan man få ett gratis körkort av polisen om man haft ett antal olovliga körkort?

2019-05-11 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej. Jag undrar, jag som ej har körkort, är det möjligt att få gratis körkort av polisen efter ett antal olovliga körkort? En vän sa nåt sånt. Tack i förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag konstaterar först och främst att jag har lite svårt att förstå din frågeställning. Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du undrar om Polismyndigheten, då en person flera gånger använt sig av olovliga (d.v.s ogiltiga) körkort eller alternativt gjort sig skyldig till flera olovliga körningar, kan tvingas att betala för ett körkort åt personen.

Polismyndigheten betalar inte för ett körkort, om en person använt sig av olovliga körkort eller gjort sig skyldig till olovliga körningar

Det finns ingen lag, som ålägger polisen att betala för en persons körkort om denne gjort sig skyldig till upprepade trafikbrott. Med tanke på de principer om likhet inför lagen, saklighet och objektivitet som gäller i Sverige, torde det inte heller finnas något utrymme överhuvudtaget för Polismyndigheten att på eget bevåg i ett enskilt fall gå in och finansiera ett gratis körkort åt en enskild person.

Svaret på din fråga är alltså nej, man kan inte få ett gratis körkort av polisen om man upprepade gånger använder sig av olovliga körkort eller begår olovliga körningar.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll