Kan man få ersättning under uppsägningstid trots sjukskriven?

FRÅGA
Kan man bli uppsagd pga arbetsbrist när man är sjukskriven ? För tydlighetens skull ska sägas att uppsägningen inte på något sätt är kopplad till sjukfrånvaron utan saklig grund finns.Hur räknas uppsägningstiden ? Man kan ju inte ha både sjukpenning och uppsägningslön ? Kan uppsägningstiden börja löpa under sjukperioden ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vid en uppsägning krävs saklig grund, detta kan antingen utgöras av personliga skäl eller arbetsbrist (7 § LAS). Som du anger finns alltså saklig grund för uppsägning. Däremot får en arbetsgivare inte säga upp en arbetstagare enbart för att denne är sjukskriven.

Gällande uppsägningstiden har de som arbetat längre rätt till en längre uppsägningstid, detta gäller oavsett om de är sjukskrivna vid uppsägningen eller inte (11 § LAS).

Under uppsägningstiden har arbetsgivaren en skyldighet att betala lön till arbetstagaren förutsatt att arbetstagaren kan utföra arbete åt arbetsgivaren (12 § LAS). Det finns ett fall från Arbetsdomstolen (1988 nr 78) där det fastslogs att den som får sjukersättning och blir uppsagd inte har rätt till ersättning under uppsägningstiden. Det finns däremot en möjlighet att detta finns reglerat i kollektivavtal och som ger en rätt till ersättning under uppsägningstiden. Därför skulle jag råda dig att kolla upp kollektivavtal för arbetsplatsen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll