Kan man få ersättning för sina förlorade pengar vid bedrägeri?

FRÅGA
Jaghar blivit utsatt för bedrägeri när jag sålde en dator på blocket, kan man få ersättning för dom 6000 som jag förlorade? kommer ej få tag i personen som har fått pengarna pgr av att han fejkade pay pal. Har gjort en polisanmälan och min hemförsäkring sa att den ej gäller angående detta pgr av att det ej har hänt i min bostad.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om möjligheten att få ersättning när man blivit utsatt för bedrägeri.

Enligt 9 kap. 1 § brottsbalken utgörs ett bedrägeri av en vilseledande handling som förmår en person att göra något som resulterar i vinst för den som vilseleder och förlust för den som blir vilseledd. Jag förstår dock inte riktigt hur denna händelsen gått till men utgår ifrån att det kan anses vara bedrägeri i lagens mening.

När du köper något av eller säljer något till en annan privatperson är det köplagen som gäller. Lagen reglerar dock inte just bedrägeri.

Det första sättet att försöka begära ersättning för bedrägeriet är att försöka få tag i gärningspersonens riktiga personnummer med hjälp av Skatteverket för att rikta krav, betalningsföreläggande, mot gärningspersonen via Kronofogdemyndigheten. På så sätt skulle du kunna fastställa skulden och få hjälp med att driva in betalningen.

Går gärningspersonen att identifiera kan du även rikta skadeståndskrav mot gärningspersonen. Skadeståndskravet behandlas vanligen i domstol i samband med att brottet prövas. Åklagaren är vanligtvis skyldig att driva skadeståndsfrågan åt brottsoffret om man begär detta, i annat fall kan ett målsägandebiträde hjälpa dig att driva en sådan fråga vidare. Du bör ha tydliggjort att du även vill få ut skadestånd redan när du polisanmälde bedrägeriet.

Är det omöjligt för en dömd gärningsperson att betala skadeståndet, eller att man inte kan få ersättning från sitt försäkringsbolag, kan man i vissa fall få ersättning från staten i form av brottsskadeersättning. För en sådan ersättning måste man göra en ansökan om brottsskadeersättning. Det är dock svårt att få brottsskadeersättning för skador som uppkomit genom bedrägeri, (se även6 § brottskadelagen).

Det kan även finnas andra möjliga aktuella ersättningsmöjligheter beroende på vad PayPal och Blocket har för villkor gällande bedrägerier. I övrigt finns det i dagsläget med denna utgångspunkten tyvärr inte mycket som du kan göra ytterligare enligt min kännedom för att få tillbaka pengarna som du förlorat i samband med bedrägeriet.

Jag hoppas att det går bra för dig ändå framöver.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?