Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk m.m. pga. felbehandling på vårdcentral?

FRÅGA
Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst, smärta och värk och försämrad social situation, på grund av upprepad okunnighet och felbehandling på vårdcentral? Det gäller operation/behandling av nageltrång, vilket lett till begränsad möjlighet att belasta foten ordentligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör skadeståndsersättning är skadeståndslagen (1972:207) (SkL) aktuell lag.

Enligt 5 kap. 1 § SkL har den som tillfogats personskada rätt till skadeståndsersättning för bl.a. inkomstförlust för förfluten tid samt för framtida inkomstförluster. Den skadelidande kan dessutom få ersättning för sveda och värk, dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. För det psykiska lidandet krävs det att det är medicinskt påvisbart. Den skadelidande ska alltså ha sökt läkarvård för de psykiska skadorna. Ersättning kan också fås för lyte och men, vilket är skador av bestående art. Den utges för tid motsvarande invaliditet.

För att den skadelidande ska ha rätt till skadestånd ska vårdcentralen först och främst anses skadeståndsskyldiga till en personskada. De grundläggande förutsättningarna är att skadan ska ha drabbat annan än vårdcentralen, att ett aktivt handlande lett till skada och att det finns ett orsakssamband till att handlingarna som gjordes ledde till skadan. Detta orsakssamband ska dessutom vara påräkneligt och inte oförutsägbart.

Den regel som ska uppfyllas för att vårdcentralen ska anses vara skadeståndsskyldiga är 2 kap. 1 § SkL, den s.k. culparegeln. Vårdcentralen ska ersätta skadan ifall de uppsåtligt eller av vårdslöshet vållat en personskada, dvs. fysiska och psykiska skador som kan uppkomma på människokroppen. Denna regel är aktuell oavsett om vårdcentralen är privat eller offentlig. Vårdcentralen måste alltså ha agerat vårdslöst för att du ska ha rätt till skadeståndsersättning utifrån de ovannämnda ersättningsposterna.

3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL kan också vara relevant, eftersom den reglerar en arbetsgivares skadeståndsansvar. Arbetsgivaren, alltså vårdcentralen, ska ersätta personskada som en arbetstagare vållat genom fel eller försummelse i tjänsten.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå090 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-02 12:53
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (292)
2019-09-12 Skadestånd på grund av ej utmärkt hinder
2019-08-26 Ersättning för personskada till följd av ras i bygghandel?
2019-07-30 skadeståndsansvar - brunn
2019-07-24 Felaktig P-bot

Alla besvarade frågor (72863)