Kan man få en varning istället för återkallat körkort vid rattfylleri?

jag blev stoppad med 0.17 milligram per liter luft.körkortet omhändertogs

kan det ändå bli en varning istället för återkallese

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om återkallelse av körkort, alternativt tilldelande av varning, finns i körkortslagen. Det finns en mängd fall som kan vara aktuella för återkallelse eller varning. I mitt svar till dig kommer jag dock endast att fokusera på brottet rattfylleri då det är det brottet du gjort dig skyldig till.

Huvudregeln är att körkortet ska återkallas vid rattfylleri

Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § första stycket Körkortslagen). Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p1c Körkortslagen). För rattfylleri döms den som framfört ett fordon med minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften (4 § första stycket Lagen om straff för vissa trafikbrott).

Körkortet ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt (5 kap. 5 § Körkortslagen). Körkortet ska omhändertas vid framförande av motorfordon om föraren visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne (5 kap. 7 § Körkortslagen).

Eftersom du blåste 0,17 milligram per liter luft i poliskontrollen hade polisen skäl att omhänderta ditt körkort på plats. Körkortet har sannolikt även återkallats tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande från Transportstyrelsen.

I vissa fall kan varning vara tillräckligt

Om det finns särskilda skäl kan varning anses vara en tillräcklig åtgärd istället för återkallelse av körkortet. När det gäller rattfylleri kan varning utdelas om alkoholkoncentrationen inte uppnått 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften (5 kap. 9 § Körkortslagen).

I förarbetena till körkortslagen uttrycks att de särskilda skäl som ska föreligga för att varning ska vara aktuell kan hänföras antingen till omständigheterna vid förseelsen eller till körkortshavarens personliga förhållanden. Omständigheter att hänföra till förseelsen rör dels förseelsens art, dels den konkreta trafikfaran. I bedömningen görs en avvägning mellan förseelsens allvarlighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt och de trafikförhållanden som rådde på platsen. Till körkortshavarens personliga förhållanden räknas främst dennes tidigare skötsamhet i trafiken med beaktande av hur länge vederbörande haft körkort. Körkortshavarens behov av körkort kan också ha betydelse (prop. 1997/98:124 s. 42).

Även om det i teorin är möjligt att få en varning istället för återkallat körkort upp till 0,5 promille / 0,25 milligram per liter i utandningsluften, utdelas i regel varning endast vid 0,2-0,3 promille (upp till 0,15 milligram per liter i utandningsluften).

Sammanfattningsvis kan ett körkort återkallas genom återkallelse, varning eller att körkortsinnehavet villkoras av alkolås. Huvudregeln är att körkort ska återkallas vid rattfylleri. Det finns möjlighet att tilldelas en varning vid särskilda skäl. I de särskilda skälen görs en avvägning mellan hur allvarlig överträdelsen var ur trafiksäkerhetssynpunkt och de trafikförhållanden som rådde på platsen. Det tittas även på körkorthavarens personliga förhållanden, tidigare skötsamhet och hur länge vederbörande har haft körkort.

I ditt fall är du på gränsen till att du ska ha möjlighet att få en varning. I teorin kan en varning utfärdas upp till 0,25 milligram per liter i utandningsluften, i praktiken sker det upp till 0,15 milligram per liter. Du ligger strax över den gränsen. Det är omöjligt att sia om hur Transportstyrelsen kommer att resonera och hur eventuell domstol slutligen dömer om du överklagar ärendet. Om du haft körkort under lång tid utan några incidenter, du behöver bilen till t.ex. din försörjning och trafikförhållandena på platsen var sådana att det inte anses som lika "allvarligt" – så är en varning enligt särskilda skäl åtminstone möjlig.

Skulle du inte ha möjlighet till en varning finns det ändå möjlighet att ansöka om att få alkolås under spärrtiden vilket gör att du åtminstone har möjlighet att köra bil.

Behöver du hjälp med yttrande till Transportstyrelsen eller överklagande av beslut är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”