Kan man få en parkeringsbot trots avsaknad av skylt?

2021-05-31 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej, Jag har fått en p-bot med överträdelseinformation:"Parkerat inom ert område med förbud att parkera. Lokal trafikföreskrift. Anteckning: förbudet gäller onsdag kl. 8-17."Ingenstans på denna gata ser jag en skylt som indikerar ovan förbud. Jag har även sökt information på transportstyrelsens hemsida, men hittar inte.Kan det vara så att man får en bot trots avsaknad av skylt? Var kan jag hitta information om vad som gäller för den gata jag har fått parkeringsanmärkning på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att besvara din fråga kommer jag först att redogöra för vad som krävs för att en parkeringsbot ska kunna ges, och därefter beskriver jag dina möjligheter till att överklaga parkeringsboten. Till sist kommer jag att förklara hur du kan gå till väga för att få ytterligare information om parkeringsskyltar som finns i området där du parkerade. Tillämpliga lagar är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering samt lagen om felparkeringsavgift.

Kan en parkeringsbot utgå trots avsaknad av tydliga skyltar?

Utgångspunkten är att en parkeringsbot endast får ges om villkoren för parkering är tydliga genom utsatta vägmärken (3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Du beskriver att du inte kunde se en skylt i området, och då finns en möjlighet att en skylt med parkeringsvillkoren faktiskt inte har varit tillräckligt tydlig eller synlig, om en sådan finns. Dessutom får en avgift endast tas ut om det inte är uppenbart oskäligt (orimligt) med anledning av omständigheterna som rådde (10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det kan vara uppenbart oskäligt om en skylt var placerad långt från sidan som du parkerade på exempelvis, eller om en skylt saknas. Med anledning av detta kan du överklaga att du fick en parkeringsbot till Polismyndigheten, om det sker inom sex månader från att du betalade avgiften. Då ska överklagan innehålla att du bestrider parkeringsansvar, omständigheter som bestridandet grundas på och även bevisning för dina påståenden (9 § lagen om felparkeringsavgift). Att ta bild på platsen där du parkerade rekommenderar jag således för att bevisa dina påståenden.

Observera dock att du behöver betala parkeringsboten trots ett överklagande (7 § lagen om felparkeringsavgift). Om din överklagan får framgång får du tillbaka pengarna.

Sammanfattningsvis finns en möjlighet till överklagande av avgiften, om det sker inom sex månader från att avgiften betalades. Grunder för överklagandet kan vara om en skylt saknades, eller om den inte var tillräckligt synlig. Då finns möjligheten att du får tillbaka pengarna som du fick betala.

Finns en hemsida där man kan se parkeringsvillkoren för specifika platser?

Eftersom det inte framgår i frågan var du parkerade eller i vilken stad, blir det tyvärr svårt att ge ett specifikt svar på vilken hemsida som du bör vända dig till för att söka efter parkeringsskyltar där villkoren framgår. Jag hittade dock olika hemsidor där det framgår. Exempelvis har enskilda kommuner egna hemsidor där man kan få sådan information. Göteborgs kommun har en sådan hemsida, och den kan du få tillgång till här. Om du har parkerat i en annan stad föreslår jag att du googlar på stadens namn och därefter "parkeringskartor", för att hitta en liknande hemsida för denna stad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Fick du svar på din fråga?