Kan man få en hyresnedsättning på grund av störningar från ett gym?

2021-02-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor i ett studentboende på 28kvm och betalar 6500kr i månaden. På första våningen är det ett gym som öppnade efter att själva lägenheterna blev uthyrda. Detta gym har medfört massor av störningsmoment. Både ljud, buller, vibrationer, dygnet runt. Vi är flera som har klagat på dessa problem i dryga 10 månader nu men inget händer. Våra hyresvärdar har i september 2020 gått ut med att de är medvetna om att det finns ett problem med höga ljud från gymmet, men ännu har inget hänt. Vi skickar in klagomål efter klagomål men enda vi hör är att " de jobbar med problemet ". Jag har mailat chefer och varit i kontakt med fastighetsägare men de skyller i stort sett problemen på varandra. Det har gått så långt nu att jag knappt kan befinna mig i min egna lägenhet, vilket är tragiskt då det näst intill enbart är distansstudier. Jag bor alltså på andra ställen under månaden, men betalar oavsett en hög hyra på 6500kr. Och detta för att problemet med oljuden aldrig fixas. Jag löser till byggingenjör och vet att man har rättigheter som hyresgäst. Finns det någon typ av brist i bostaden så har man rätt till nedsättning av hyran. När jag nämnde detta till chefen fick jag som svar "Någon hyresreducering finns inte i görningen, när allt är sammanställt och åtgärdat kommer vi ha en diskussion med fastighetsägaren för att se vart vi landar". Detta tycker jag är konstigt, för varför skall ett sådant beslut tas när problemet väl är löst? Har jag rätt till nedsättning av hyran?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuella lagar och rättsfall

Som hyresgäst har du rätt att ställa vissa krav på din hyresgäst enligt 12 kap. jordabalken. Bostaden måste hålla en viss minimistandard vad gäller funktion, sanitet och störningar och du som hyresgäst kan ha rätt till hyresnedsättning enligt, 12 kap. 16 § JB i vissa fall. Om du inte anser att hyresvärden uppfyller sina skyldigheter kan du vända dig till Hyresnämnden

Enligt förarbetena till JB måste det göras en avvägning gällande vad som kan anses vara en störning i boendet och mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående. Huvudregeln är att boende ska kunna sova ostört på natten. På dagen är istället huvudregeln att boende får räkna med en del liv och rörelse i ett lägenhetshuset. Högljudda aktiviteter som är regelbundna tala för att det faktiskt är en störning. I ditt fall beroende på hur högt det låter och hur omfattande vibrationerna är, så kan det möjligen anses som regelbundna störningar.

I ett rättsfall, RH 2014:1 var det var fråga om bostadsrätter men det kan ändå ha viss relevans för ditt fall. I målet ansåg domstolen att regelbundna sångövningar inte hade utgjort störningar som kunde grunda en nedsättning av årsavgiften för en bostadsrätt. Rättsfallet talar för att sångövningar under dagtid kan vara en störning som borde tålas.

I ett annat rättsfall hade en kvinna upplevt besvär på grund av ljudstörningar i sitt boende. Det hade under en längre tid varit oljud från ett gym som var beläget under hennes våning. På grund av detta vände sig kvinnan till Hyresnämnden för att få ut ett så kallat åtgärdsföreläggande, 12 kap. 16 § andra stycket JB. I praktiken innebär detta att nämnden "beordrar" hyresvärden att vidta viss åtgärder för att ta bort störningen. Hyresvärden hade dock redan vidtagit ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bland annat hade värden installerat ljuddämpande material i gymlokaler. Hyresnämnden gjorde även en syn/inspektion i kvinnans lägenhet och konstaterade att det hördes vissa ljud från gymmet, men ljuden låg på en godtagbar nivå.I slutändan dömde domstolen att kvinnan fick tåla störningarna från gymmet.

Slutsats

Från det som kommit fram i liknande rättsfall som ditt verkar det som att hyresgäster måste finna sig i att det är en viss ljudnivå från grannarna. Det kan innebära att du då inte har rätt till hyresnedsättning, men en bedömning måste göras från fall till fall. Men då störningar pågått under så lång tid och verkar vara så omfattande att du inte kan vistas i din lägenhet skulle kunna vända dig till hyresnämnden och göra ett åtgärdsföreläggande, 12 kap. 16 § andra stycket JB. Hyresnämnden kan då göra en inspektion i din lägenhet för att själva bedöma hur pass störande ljudnivån är. Men om hyresvärden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska ljudnivån och ljudnivån inte är helt orimlig högt, kan du behöva finna dig med ett visst oljud från gymmet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2079)
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar

Alla besvarade frågor (96466)