Kan man envarsgripa någon som plankar eller olovligen tar sig förbi spärrarna i tunnelbanan?

FRÅGA
Hej, Nu när bedrägligt beteende numera heter ringa bedrägeri påverkar de lagens användningsområde? Gör man sig skyldig till ringa bedrägeri när man plankar (tar sig förbi spärrarna i tunnelbannan) så som man gjorde sig skyldig till bedrägligt beteende tidigare? Då rätten till envarsgripande gällde om du iakttog någon som plankat. Jag pratar nu endast att ta sig in i sl's område och inte nyttjat färdmedlet. Förr fick kontrollanter envarsgripa en vid spärren då "bedrägligt beteende" men hur ställer de sig till det idag med ringa bedrägeri?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ringa bedrägeri när man plankar?

Först vill jag bara upprepa ditt förtydligande angående skillnaden mellan att planka och att "enbart" ta sig förbi spärrarna utan att betala – om man plankar så använder man även transportmedlet utan att betala för tjänsten. Om man tar sig förbi spärrarna utan att betala, så har man visserligen inte gjort rätt för sig, men jag menar att brottsbalkens paragraf om ringa bedrägeri inte täcker den situationen (se Brottsbalken 9 kap. 2 §).

Anledningen till detta är att det framgår att man måste få någon slags gentjänst. Till exempel om jag tar mig in på en bioföreställning utan att betala – då får jag se en hel film, utan att göra rätt för mig.

För att sammanfatta:

Att planka är ringa bedrägeri, eftersom man tillgodogör sig transport utan att betala.

Att ta sig förbi spärrarna är inte ringa bedrägeri, eftersom tillgången till tunnelbanan inte kan ses som en "gentjänst".

Vad händer om man tar sig förbi spärrarna utan att betala – inte kan det vara lagligt?

Naturligtvis så innebär inte detta att det är OK att ta sig förbi spärrarna utan att betala.

I en tunnelbana måste de som tar sig förbi spärrarna kunna visa upp giltigt färdbevis (se Ordningslagens 4 kap. 6 §). Kan man inte visa upp ett färdbevis, så kan man straffas med böter (se Ordningslagens 4 kap. 10 §).

När är envarsgripande OK?

För att göra en lång historia kort:

Man kan få envarsgripa någon som plankar.

Man får inte envarsgripa någon som tar sig förbi spärrarna utan att betala! Det fick man inte tidigare heller.

För att förklara detta:

Eftersom man kan få fängelse för ringa bedrägeri, så har rätt till envarsgripande om man tar personen på bar gärning eller i samband med att personen försöker fly (se Rättegångsbalken 24 kap. 7 §).

Alltså måste man observera att personen inte betalat på ett eller annat sätt eftersom man inte kan gripa någon för att de springer iväg heller.

Att ta sig förbi spärrarna utan att betala är förvisso olagligt, men kan endast ge böter och inte fängelse. Därför får man inte envarsgripa någon som gör det.

Sammanfattningsvis

Det är absolut inte OK att inte betala och sedan ta sig förbi spärrarna i tunnelbanan, likaväl som det inte är OK att planka. Men även om envarsgripande är en rättighet som man har i Sverige, så är det viktigt att man förstår när man får använda sig av det (möjlighet till fängelsestraff + tagen på bar gärning/ flyende fot).

Jag hoppas att du är nöjd med svaret, återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (365)
2020-05-30 Alternativ för att erhålla betalning vid möjligt bedrägeri
2020-05-29 Lån i annans namn - bedrägeri och urkundsförfalskning.
2020-05-29 Olagligt med spärrforcering på pendeltågsstationer?
2020-05-28 Är det brottsligt att köpa ett föremål som man vet är stulet?

Alla besvarade frågor (80505)