Kan man dubbelbestraffas? När kan man inte längre bli straffad för ett brott?

2020-05-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej om en person begått ytterst ringa förseelser för typ 10 år och straffats för detta sedan tidigare, är detta något som personen åter idag kan straffas för? Finns det någon maxtid för hur lång tid i efterhand någon kan straffas för gamla förseelser tex. preskriberingstid etc?Anledningen till att jag frågar är att jag utbildat mig till yrkesförare och har jobb men får inte jobba då Transportstyrelsen inte vill lämna ut min yrekesförarlicens, vilket är ett måste för att få jobba. Anledningen till vägran att lämna ut denna är gamla och ytterst ringa förseelser, tex. parkeringsbot "brott mot trafikförordningen", att jag bad en person dra åt pipsvängen etc.Vad säger regelverket om detta och hur lång tid efter en inträffad ringa händelse kan/får man se tillbaka på detta, tex. max x antal år ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Dubbelbestraffning får inte ske

Man får inte utsättas för dubbelbestraffning enligt principen ne bis in idem. Principen innebär att om du blivit åtalad för ett brott, får du inte lagföras eller straffas på nytt för samma gärning (30 kap 9 § rättegångsbalken). Om du redan blivit straffad kan du alltså inte återigen bli straffad för samma handling.

Brott mot trafikförordningen syns i belastningsregistret i fem år

Det faktum att du bröt mot en bestämmelse i trafikförordningen har resulterat i en "prick" i belastningsregistret (3 § 1 p. lagen om belastningsregister). Det kommer att synas fem år framöver att du bröt mot bestämmelsen i trafikförordningen. Efter fem år försvinner uppgiften från belastningsregistret (17 § 9 p. lagen om belastningsregister). Att ditt brott syns i belastningsregistret anses inte som ännu ett straff för din gärning.

Du kan inte bli åtalad efter att brottets preskriptionstid förflutit

Ett brott har en preskriptionstid. Det innebär att du inte kan bli åtalad eller häktad efter att en viss tid förflutit sedan du begått brottet (35 kap 1 § brottsbalken). Ju allvarligare brott, desto längre preskriptionstid är föreskrivet. Det finns alltså tidsbegränsningar som påverkar hur lång tid i efterhand du kan bli åtalad.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?