Kan man dömas utan bevisning och vad gör man om man anser att en dom är fel?

2017-11-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag blev dömd trots där inte fans något som påvisat att jag var på platsen och vittnet ej kunde lämna singnaliment på den sk 3:e gärningsmannen får det gå till så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din frågeformulering antar jag att du blivit dömd till något form av straff för att ha begått ett brott.

Det är väldigt svårt att uttala sig om en process i ett brottmål har gått rätt till eller inte, eftersom det alltid beror helt på alla omständigheter i de enskilda fallet. En vanlig sägning är att det måste ha ställts bortom all rimlig tvivel för att en person är skyldig till ett brott för att kunna döma personen. Det är ett väldigt högt beviskrav. Jag kan som sagt inte ge något säkert svar på om processen har gått rätt till eller inte i ditt fall, men det verkar konstigt om du blev dömd för ett brott utan att det fanns några bevis för det.

Du kan alltid överklaga tingsrättens dom om du anser att du inte bör dömas för brottet det rör sig om. En överklagan görs skriftligen till tingsrätten som meddelade den första domen. Överklagan måste ha kommit in till tingsrätten inom 3 veckor från dagen då tingsrättens dom meddelades (Rättegångsbalken 51 kap. 1 §).

Även om 3 veckor har gått redan kan man också begära resning om man blivit dömd för ett brott och man kan också klaga på domvilla. Båda två ska göras inom 6 månader efter den första domen. Resning och domvilla kan bli aktuella i många olika situationer, men man i allmänhet säga att det rör sig om att domstolen t. ex. har gjort något grovt fel under processen, har dömt utan stöd i lag eller har tillämpat en lag på fel sätt eller när vissa omständigheter som gäller bevisningen i målet har ändrats (rättegångsbalken 58 kap. 2 & 4 § och 59 kap. 1-2 §).

Vill du överklaga eller om du tror att det har begåtts något allvarligt fel under processen kan du överklaga eller söka om resning och domvilla själv, men jag föreslår att du tar hjälp av ett juridiskt ombud innan du gör något, så att du kan få hjälp att avgöra om det finns några förutsättningar för dig att lyckas. Hade du en försvarsadvokat i den första processen bör du kontakta den personen och annars rekommenderar jag dig att kontakta en jurist med erfarenhet av brottmål. Har du fler allmänna frågor är du alltid välkommen att ställa en till fråga till oss på Lawline.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95665)