Kan man dömas till fängelse om man förfalskar rutavdrag?

FRÅGA
Hej jag undrar om det är fängelse på förfalskade rutavdrag där person har uppgett falska fakturor på ca 800.000 kr
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att uppsåtligt förfalska rutavdrag är bedrägeri och är därmed straffbart enligt 9 kapitlet brottsbalken. Det är flera omständigheter som påverkar bedömningen av hur allvarligt brottet är i det enskilda fallet, t.ex. om förfarandet utövats systematiskt och vid upprepande tillfällen.

En tumregel är att bedrägeri är att betrakta som grovt om beloppet överstiger 5 prisbasbelopp, vilket det gör i detta fall. Straffet för grovt bedrägeri är mellan 6 månader och 6 år i fängelse, 9:3 § brottsbalken.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (327)
2019-10-26 Uppsåt för bedrägeri på grund av uteblivit kvitto?
2019-10-26 Misstänkt bedrägeri, vad gör man?
2019-10-26 Kan man anmäla och få skadestånd av ens ex som falskeligen uppgett att man är far till dennes barn?
2019-10-21 Utpresssning på Snapchat

Alla besvarade frågor (74577)