Kan man dömas till fängelse för ärekränkning?

Är det något fängelse för ärekränkning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga berör brott och straff blir brottsbalken (BrB) tillämplig. Det finns olika brott som faller under begreppet ärekränkning och dessa är samlade i 5 kap. BrB. Vissa av dessa brott kan leda till fängelsestraff medan andra endast är förenade med böter.

Man kan inte dömas till fängelse för förtal eller förolämpning:

Första brottet berörs i 5 kap. 1 § BrB och kallas för förtal. Förtal innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta annan för andras missaktning. Straffet för detta är böter.

Andra brottet kallas för förolämpning och regleras i 5 kap. 3 § BrB. En person döms för förolämpning om han eller hon inte har gjort sig skyldig till förtal men ändå har riktat beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan och gärningen var ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Straffet för detta är också böter.

Man kan dock dömas till fängelse för grovt förtal eller grov förolämpning:

Om förtalbrottet är grovt kan gärningspersonen dömas till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det tas hänsyn till om gärningen varit ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap. 2 § BrB).

Om förolämpningsbrottet är grovt kan gärningspersonen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (5 kap. 3 § BrB).

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis kan en person dömas till fängelse för ärekränkning om brottet är grovt. Antingen kan man dömas till grovt förtal (max 2 års fängelse), eller grov förolämpning (max 6 månaders fängelse). Vad straffet blir för ärekränkning beror alltså på vilket brott man är åtalad för och hur grovt brottet varit.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo