FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt19/09/2019

Kan man dömas i efterhand för en handling som var straffbelagd när den begicks, men nu är laglig?

Hej! Kan man dömas i efterhand för en handling som var kriminell när den begicks, men nu är laglig?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige finns ett uttryckligt förbud mot retroaktiv bestraffning – ingen kan alltså dömas för en gärning som inte var straffbelagd när den begicks. Detta står uttryckligen skrivet i en av Sveriges grundlagar – Regeringsformen (1974:152) (RF) och återfinns även i EKMR, Brottsbalken (1962:700) (BrB), och Lagen om införandet av Brottsbalken (1964:163) (BrP).

Att lagar ges retroaktiv verkan skulle strida mot en av Sveriges grundläggande rättsstatliga principer – legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen innebär att straff inte bör dömas utan direkt stöd i skriven lag. Den har även uttryckts som "inget straff utan lag" (2 kapitlet 10 § 1 st RF och art 7 EKMR, 1 kapitlet 1 § BrB och 5 § 1 st BrP).

På samma sätt skulle det strida mot denna princip att i efterhand döma någon för en handling som inte längre är straffbelagd. I 5 § BrP stadgas även att straff ska bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs. Om en annan lag gäller när dom meddelas, ska den lagen tillämpas om den leder till frihet från straff eller lindrigare straff. (Detta enligt samma paragraf, gäller dock inte om gärningen i fråga varit straffbelagd under viss tid på grund av då rådande särskilda förhållanden).

Din fråga är generell. Det framgår varken några närmare omständigheter eller beskrivning av en konkret gärning. Under förutsättning att denna gärning inte varit straffbelagd under viss tid på grund av då rådande särskilda förhållanden så kan man inte dömas om den idag är laglig!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”