Kan man dömas för själva brottet, medgärningsman eller medhjälp om man är med gärningsmannen?

2020-06-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan man dömas för medhjälp, själva brottet eller som medgärningsman om man har varit med en person som försökt tillgripa en bil i den formen att man satt bredvid dem och själv inte assisterade eller uppmuntrade handlingen samt att man inte hade några verktyg på sig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om straffrättsligt ansvar regleras i brottsbalken (BrB).

I vilka fall döms man för själva brottet?

Ett försök att tillgripa en bil är ett försök till stöld (8 kap. 1 §, 8 kap. 12 §, 23 kap. 1 § BrB). Du kan endast bedömas för själva brottet om du självständigt uppfyller rekvisiten i brottsbeskrivningen. Således kan du inte dömas för stöld om du inte olovligen tagit vad annan tillhör eftersom straffbudet inte kan tillämpas på ditt handlande.

Personen i scenariot kan inte dömas för försök till stöld eftersom den själv inte tillgripit bilen.

I vilka fall döms man som medgärningsman?

En gärningsman är någon vars gärning uppfyller rekvisiten i en brottsbeskrivning. Det finns två former av gärningsmannaskap, varav ett är medgärningsmannaskap. Det innebär att minst två personer ''tillsammans och i samförstånd'' begår ett brott. Det rör sig alltså om ett brott som begås osjälvständig av minst två personer och vars handlingar gemensamt uppfyller brottsrekvisiten. Ett exempel på medgärningsmannaskap är om en person hotar en bankkassörska med sitt vapen medan kompanjonen packar ner sedlar i en väska. Personerna har då tillsammans och i samförstånd begått rån.

Eftersom personen i scenariot inte verkar ha haft en sådan avgörande roll i stölden, bör den inte kunna dömas som medgärningsman heller.

I vilka fall döms man som för att ha medverkat till brott?

Man kan även bli dömd för att medverka till ett brott, även om man själv inte utfört själva gärningen. En förutsättning för att du ska dömas för medverkan till brott är att du på något sätt främjat den brottsliga gärningen (23 kap. 4 § första stycket BrB). I första hand prövar man anstiftan till brott (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Om du förmår någon att begå brott genom att psykiskt påverka eller orsaka gärningsmannens handlande, döms du för anstiftan till ifrågavarande brott.

Inget i din fråga tyder på att personens handlande utgjorde ett sådant avgörande handlingsskäl för personen som försökte tillgripa bilen.

Du kan även dömas för medhjälp till brott genom att fysiskt främja (skaffa hjälpmedel, hålla vakt, hjälpa till) eller psykiskt främja (uppmuntra) gärningsmannen. Kraven för medverkan till brott är relativt lågt ställda i svensk rätt.

Personen i scenariot kan dömas för medverkan till stöld om den främjat brottet, genom att exempelvis underlättat gärningen, köpa hjälpmedel eller hålla i dessa medan gärningsmannen utför stölden. Det kan anses tillräckligt att personen finns med som stöd för att dömas för medverkan till brott.

Sammanfattningsvis bör riskerna för att bli dömd för själva brottet eller som medgärningsman vara uteslutna, medan en större risk finns för att bli dömd för medhjälp. Hur stor risken är beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2502)
2020-12-01 Kan kungen åtalas eller avsättas?
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?
2020-11-30 Kan rättsliga principer vara motstridiga?

Alla besvarade frågor (86825)