Kan man dömas för olovlig körning genom att endast sitta bakom ratten på en bil medan kompisen puttar på?

2017-12-20 i Trafikbrott
FRÅGA
hej. kan man bli åtalad för grov olovlig körning om man sitter bakom ratten på en bil och kompisen puttar på när motorn är avstängd och bilen ej går att starta ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i lag om straff för vissa trafikbrott. I denna lag står att den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till detta, ska dömas för olovlig körning. Är brottet grovt kan till och med fängelse dömas ut (3 § första stycket lag om straff för vissa trafikbrott).

Kan den som sitter bakom ratten bli dömd för olovlig körning?

För att dömas för detta brott måste man enligt lagtexten anses föra ett körkortspliktigt fordon. I rättspraxis har "att föra ett fordon" definierats som att du måste förflytta av fordonet från punkt A till punkt B. När du endast sitter bakom ratten medan kompisen puttar på är det ju inte du, utan istället kompisen, som förflyttar bilen från punkt A till punkt B. Om du bara sitter tillbakalutad i förarsätet och inte medverkar till någon förflyttning av bilen kan du således inte heller dömas för olovlig körning, då du helt enkelt inte kan anses föra bilen i enlighet med den aktuella lagtexten.

Kan den som puttar bli dömd för olovlig körning?

Hur konstigt det än kan tyckas låta så skulle kompisen (som puttar på bilen) eventuellt kunna bli dömd för olovlig körning. Huruvida man ska anses föra fram ett motordrivet fordon genom att putta på det, eller på annat sätt föra det framåt med motorn avstängd, har faktiskt testats i en del rättsfall. I ett rättsfall från 60-talet ansågs en berusad man inte ha fört ett fordon när han gått och skjutit det några meter fram och tillbaka (med motorn avstängd). Däremot ansåg Högsta Domstolen (HD) i ett nyligare rättsfall (NJA 2011 s 77) att det var att anse som att föra ett fordon när man med fötterna sparkat sig fram på en moped (med motorn avstängd). I detta rättsfall uttalade HD att mopeden under framförandet behållit sin egenskap av ett motordrivet fordon då motorn på den fungerade. Det spelade alltså ingen roll att motorn på mopeden var avstängd vid tillfället för framförandet. Man hänvisade även här till några gamla rättsfall från 1930-talet där flyttande av en bil vars motor inte var igång ansetts vara förenligt med att föra en bil enligt dåtidens trafiknykterhetslag.

Rättsläget för kompisen måste dock definieras som något osäkert, men enligt min tolkning av HD:s dom från 2011 så skulle kompisen faktiskt kunna bli dömd för olovlig körning i din fråga. Dock bör tilläggas att knappast är troligt att denna olovliga körning skulle vara att anse som grov. För grov olovlig körning krävs speciella omständigheter, exempelvis att den skett i väldigt stor omfattning. Att bli dömd för grov olovlig körning genom att endast putta på en bil borde alltså i praktiken vara i princip omöjligt.

Sammanfattningsvis kan alltså den som sitter bakom ratten i din fråga inte bli dömd för olovlig körning då denne inte kan anses föra bilen från punkt A till B. Kompisen som putar på bilen skulle däremot kunna tänkas bli dömd för olovlig körning (dock knappast grov). Rättsläget för kompisen bör dock enligt mig definieras som något osäkert då tillräckligt tydlig rättspraxis på området saknas.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!
Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97596)