Kan man dela upp sitt gemensamma bolån?

2015-09-21 i Skuld
FRÅGA
Hej!Min man har ett lån ihop med en tjej som han bodde ihop med för 3 år sedan. Lånet var från början ett hus lån. Huset är sålt men det blev 400 000 kvar för dom att betala på lånet. I ungefär 2 år har han försökt få lånet delat så att han inte behöver stå på ett lån ihop med en människa som han inte har något att göra med. Först ville inte banken dela lånet för att hon inte hade tillräckligt bra ekonomi. Nu har hon dock gift sig och sålt sin lägenhet så det borde inte vara något problem för banken att dela lånet. Men då kommer vi till problemet. Hon gör sig okontaktbar och vägrar åka på möten med banken . Hur gör man för att få det här löst? Vi sitter helt fast och funderar på om man kan ta hjälp av en advokat för att lösa detta?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom det i grund och botten rör sig om ett gemensamt bostadslån är det i konsumentkreditlagen, se här, och skuldebrevslagen, se här, som vi finner den rättsliga grunden.

Gemensamt lån.

Då det från början var ett så kallat "bolån" mellan två privatpersoner och en kreditgivande bank så har det en konsumenträttslig prägel och konsumentkreditlagen (KkrL) gäller för avtalsförhållandet. Konsumentkreditlagen är dock inte heltäckande vilket resulterar i att skuldebrevslagen träder in för de områden som inte regleras av KkrL. Skuldebrevslagen är i sin tur möjlig att avtala bort i vissa avseenden vilket vanligtvis görs för att avtalet ska anpassas efter behov. Slutsatsen blir att det är avtalet (vanligtvis ett standardavtal tillhandahållet av banken) som gäller.

Utifrån din information förstår jag det som att din man och tjejen har ett gemensamt ansvar för lånet. Förmodligen är det så att ansvaret är både solidariskt och primärt vilket innebär att båda parterna kan få betala hela lånet och sedan kan kräva sin medpart på hälften av totalen. Detta är dock endast ett antagande utifrån vissa standardavtal. Det som avgör om man har så kallad "regressrätt", d.v.s. att man kan kräva hälften från sin medpart, är att inget annat anges i avtalet. Om inget anges i avtalet gäller huvudregeln enligt skuldebrevslagen 2 § om delat ansvar och regressrätt. Om ni har svårt att förstå hur avtalet ska tolkas kan troligtvis banken informera er om detta, i annat fall kan vi hjälpa till med den tolkningen och ev. följdfrågor inom ramen för vår expresstjänst där ni får svar inom tre dagar.

Få lånet delat.

Det är fullt förståeligt att banken tidigare inte har velat delat upp lånet p.g.a. bristande kreditsäkerhet men som du anger har omständigheterna förändrats och det kan vara så att tjejen idag är kreditduglig. Ni kan absolut påtala för banken att tjejens ekonomiska förutsättningar har förbättrats och begära att lånet delas. Det finns dock ett stort problem med detta och det är att, om inte annat har avtalats, så kräver en omläggning av resterande del av lånet din mans, tjejens och bankens godkännande. Är det tre avtalsparter kan man som huvudregel inte binda den tredje vid ett nytt avtal utan dennes godkännande. Då tjejen verkar hålla sig undan med mening och inte alls verkar vara intresserad av att få lånet delat är detta endast en möjlighet om banken redan i det första avtalet förbehållit sig rätten att dela upp lånet vid exv. "förändrade förutsättningar".

Alternativ lösning

En alternativ lösning till att få lånet delat är en begäran till banken om att de ska, för en period, vända sig mot tjejen och kräva betalning av henne. Anledningen till att detta skulle kunna vara en bra idé är att även om hon håller sig undan kan banken efter en tid begära en exekutionstitel i form av ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (KFM). KFM kan då sedan verkställa betalningsföreläggandet så att banken får betalt (om det skulle gå så långt vilket inte är troligt).

Den här lösningen för dock med sig ett antal problem. För det första är det inte troligt att banken finner lösningen attraktiv då din man redan betalar av lånet och banken får sina pengar, m.a.o. vad tjänar de på denna ansträngning? Ni måste alltså i första hand lyckas motivera banken till detta agerande. Ni skulle kunna göra detta genom att informera banken om ev. framtida oförmåga för din man att betala lånet (om risk för sådan oförmåga finns) eller genom att vägra betala lånet. Om han skulle vägra betala lånet är det mycket möjligt att banken finner det enklast att gå till KFM och begära betalningsföreläggande mot din man istället för tjejen, därför är detta alternativ inte att föredra.

Ett annat problem som kan uppkomma om ni väljer denna alternativa lösning och banken går med på den är att banken kan anse att grund finns för att kräva in resterande lån i förtid. I ert avtal anges förmodligen ett antal förutsättningar under vilka banken kan kräva in resterande lån i förtid. Prata med banken om detta och läs avtalet noga.

Slutsats

Det finns ingen enkel lösning på problemet. En begäran om att få lånet delat verkar inte genomförbar då tjejen håller sig undan, endast om banken förbehållit sig den rätten kan detta alternativ gå att genomföra (undersök avtalet). Den alternativa lösningen som presenterats är full av risker och skulle kräva en bra dialog med banken, det känns dock inte som om detta kommer att bli aktuellt. Den sista utvägen jag kan se är att din man fortsätter samtala med banken om problemet men att han förmodligen får betala av lånet. När han har betalat av lånet får han kräva tjejen på hälften av det avbetalade. Han kan göra detta med stöd av den regressrätt som anges i skuldebrevslagen, om inget annat anges i avtalet. Om han i slutändan får betala hela lånet och vill utnyttja sin regressrätt rekommenderar jag att ni kontaktar en jurist som kan hjälpa er föra den processen.

Vill ni ha hjälp med tolkningen av avtalet, att samtala med banken eller liknande kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare rådgivning.

Hoppas rådgivningen varit er till godo!

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (467)
2020-11-26 Hur påverkar det mig om min fru har skulder och vi väljer att inte skiljas?
2020-11-21 Att kräva tillbaka lånade pengar
2020-11-20 Vad händer med skulder vid dödsfall?
2020-11-18 Vem ska man kontakta för att fastställa en (privat) skuld?

Alla besvarade frågor (86487)