Kan man byta parkeringsplats på samma parkering och slippa P-bot?

Kan man byta P-plats på samma parkering vid 4 tim gratis parkering och slippa P-bot?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna utgångspunkter

För att besvara din fråga kan stöd finnas i liknande avgöranden. En snarlik fråga har avgjorts av Högsta domstolen i NJA 1973 s. 714. I avgörandet konstaterade domstolen att en ny parkering inte uppkommit när bilisten backar ut sin bil ur parkeringsrutan för att snarast köra tillbaka den till samma ruta. Domstolen fastslog att en omparkering inte i och för sig står i strid med syftet att åstadkomma en önskvärd fördelning av parkeringsmöjligheterna mellan dem som söker plats för uppställning av sina fordon. För att en sådan parkering ska vara godtagbar och utgöra en ny parkering fordras enligt domstolen att fordonet avlägsnas från parkeringsrutan så pass länge och så långt att "en verklig möjlighet beredes annan att ta utrymmet i anspråk".

I ditt fall

Det ovan angivna innebär således i ditt fall att det avgörande för om byte av parkeringsplats utgör en ny parkering, är om andra bilister har fått möjlighet att parkera sina bilar på platsen. Då inga närmare uppgifter återfinnes i din fråga kan jag inte uttala mig närmare i ditt fall. Avgörande är om andra bilister fått chans att parkera på platsen.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Michella Lina SaidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo