Kan man byta boutredningsman?

FRÅGA
Hej,Är det möjligt att få en av tingsrätten utsedd boutredningsman ersatt om man inte anser personen vara kompetent för uppdraget? Hur går man i sådant fall tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag.

När boutredningsman ska tillsättas ska valet falla på en person som förväntas utföra uppdraget med den insikt som boets beskaffenhet kräver (19 kap. 3 § ÄB).

Om man finner att boutredningsmannen inte är lämplig för uppdraget ska han entledigas om det begärs av någon vars rätt är beroende av utredningen. För att detta ska kunna göras gällande måste det vara fråga om något förhållande som visat på boutredningsmannens olämplighet. Exempel på när boutredningsman kan entledigas är om han varit vårdslös eller försumlig i förvaltningen. Även om det råder starka motsättningar mellan boutredningsmannen och förvaltarna till dödsboet kan entledigande bli aktuellt (19 kap. 5 § andra stycket).

För att få prövat om entledigande av boutredningsmannen ska du vända dig till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist. Kontakta dem så kan de hjälpa dig vidare.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (919)
2020-02-10 Kan jag klandra en bouppteckning och att jag blivit arvlös?
2020-02-01 Vad gäller för bröstarvingars rätt vid en bouppteckning?
2020-02-01 Tagit tillgångar utan godkännande av övriga dödsbodelägare
2020-01-31 Vilka ska kallas till ett bouppteckningssammanträde?

Alla besvarade frågor (77187)