Kan man bryta ett ingånget avtal?

2019-10-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
I min roll som kurator på en skola för vuxna har jag en elev som tecknat ett avtal med en privatperson( avtal mellan 2 privatpersoner). Detta avtal är ett mycket dåligt som aldrig borde har skrivits,. Kan man, och i så fall hur, bryta ett dylikt avtal? Måste man i så fall hänvisa till att man varit satt under press?Väldigt tacksam för svar i denna fråga !
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då din fråga är väldigt generellt ställd kan jag inte ge ett så ingående svar utan jag kommer att redogöra för vilka möjligheter det finns att ogiltigförklara ett avtal. Bestämmelser härom finns i avtalslagen (AvtL).

Ogiltighetsgrunderna framkommer i 28-36 § AvL. Ett avtal kan ogiltigförklaras om den som ingått det utförts för s.k. råntvång. För rånvtvång krävs ett starkt hot eller våld mot personen (jfr 28 § AvtL). Ytterligare en ogiltighetsgrund är lindrigt tvång, innebärande att tvånget måste ha orsakat rättshandlingen (ingåendet av avtalet) och hotet måste vara rättsstridigt. Ett exempel på lindrigt tvång är om man blivit utsatt för utpressning för att ingå ett avtal (jfr 29 § AvtL). Det finns därutöver även bestämmelser om svek (30 § AvtL), ocker (31 § AvtL) och felskrivning (32 § AvtL). För ogiltighetsgrunder finns 36 § AvtL, den s.k. generalklausulen. Bestämmelsen innebär att ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Utgångspunkten för avtal är att avtal ska hållas, men det finns som sagt i vissa fall möjlighet att bryta ingångna avtal. Om den som ingått avtalet bryter det (genom att vägra att uppfylla sin prestation) kan motparten stämma vederbörande till domstol, som i sådana fall får avgöra om någon av ogiltighetsgrunderna är för handen. Min rekommendation i ert fall är att du återkommer med en ny fråga, antingen en gratisfråga eller till en av våra expressrådgivare, för att få bättre utredning av vad som gäller i fallet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (352)
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student
2021-05-07 Är avtalet giltigt om jag blivit lurad?
2021-05-05 Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?
2021-04-29 Avtals ogiltighet

Alla besvarade frågor (93062)