Kan man bli uppsagd/avskedad ifall man döms för sexualbrott mot kollega?

FRÅGA
Hej! Ifall man skulle dömas för sexualbrott mot en kollega kan man då bli av med jobbet (uppsagd/avskedad)?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning och avsked behandlas i Lag (1982:80) om anställningsskydd.

Uppsägning

7 § LAS stadgar att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Personliga skäl är en saklig grund för uppsägning. I den prövning som görs huruvida saklig grund har förelegat ska en grundlig utredning av den enskilda händelsen göras.

En av arbetstagarens allmänna förpliktelser, biförpliktelser är att inte skada arbetsgivaren eller dennes anseende. Det är en av grunderna som prövas vid uppsägning. Har arbetstagaren dömts för sexualbrott har denne inte uppfyllt sin lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare, vilket är saklig grund för uppsägning. Vid allvarligare former av misskötsamhet krävs ingen omplaceringsutredning, se 7 § 2st. LAS.

Avsked

Avsked får vidtas vid grovt åsidosättande av åligganden mot arbetsgivaren, av arbetstagaren, se 18 § LAS. Döms man som arbetstagare för sexualbrott mot en kollega är det också i de allra flesta fall ett grovt åsidosättande av arbetstagarens åligganden mot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten är av vikt även vid avsked. Arbetstagaren får inte skada förtroendet mot arbetsgivaren, eller skada dennes anseende.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1679)
2021-01-21 Annan anställning under uppsägningstiden
2021-01-20 När är ett återanställningserbjudande skäligt?
2021-01-19 På vilka grunder går det att avbryta en provanställning?
2021-01-18 Vad kan man göra om man anser sig blivit felaktigt uppsagd?

Alla besvarade frågor (88309)