Kan man bli uppsagd på grund av rykten och lösa påståenden?

FRÅGA
Hej! Min chef har anklagat mig på lösa grunder att jag är långsam och kostar honom alldeles för mycket pengar pga av min "långsamhet". Han säger att jag snor timmar ifrån honom också bara för att jag ska tjäna mer pengar. Detta är inom transport sektorn, kan jag verkligen få sparken på lösa påståenden ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dig fråga.

Anställningsskydd regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS).

En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Personliga skäl är allt som hänför sig till arbetstagaren till personligen (7 § 4 st. LAS). Om en arbetstagare blir uppsagd på grund av till exempel misskötsamhet, räknas det som personliga skäl. Vidare krävs det att uppsägningen är sakligt grundad (7 § LAS). För att en uppsägning ska vara sakligt grundad, krävs det bland annat reella skäl. Skälen som åberopas för uppsägningen måste faktiskt föreligga och inte grundas på rykten eller antagande. Arbetsgivaren har bevisbörda fullt ut och ska styrka att omständigheterna föreligger.

Kort sagt kan din chef därför inte säga upp dig baserat på lösa påståenden utan det krävs reella skäl. Min rekommendation är att du kontaktar ditt fackförbund om du är medlem!

Varmt välkommen att återkomma vid ytterligare frågor eller för mer hjälp!

Hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84206)