Kan man bli uppsagd på grund av kompetensbrist?

FRÅGA
HejJag ska bli uppsagd pga av arbetsbrist. Egentligen av personliga skäl pga av kompetensbrist men fingerad arbetsbrist är uppgörelsen.Är kompetensbrist ett godtagligt skäl för uppsägning? Felaktigt beskylld enligt mig.Har tre månaders uppsägningstid som jag ska bli arbetsbefriad ifrån men arbetsgivaren vill jag lämnar ifrån mig min förmånsbil redan efter en månad. Är det rätt?Eller har jag rätt att behålla bilen under min uppsägningstid?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (förkortas LAS).

Först bör nämnas att för en uppsägning från arbetsgivarens sida krävs saklig grund (7 § LAS). Saklig grund vid uppsägning från arbetsgivarens sida kan föreligga antingen då uppsägningen hänför sig till personliga skäl eller till arbetsbrist. En fingerad arbetsbrist som du nämner i frågan utgör i sig inte saklig grund för uppsägning. Är hela grunden för uppsägningen alltså en fingerad arbetsbrist och några andra brister hänförliga till personliga skäl föreligger så finns i regel inte grund för uppsägning.

Är kompetensbrist ett godtagbart skäl för uppsägning?

Det korta svaret på frågan är att ja, kompetensbrist kan vara ett godtagbart skäl för uppsägning. Nedan utvecklar jag svaret.

Om en uppsägning hänför sig till en kompetensbrist grundas den i regel på personliga skäl och inte arbetsbrist. Kompetensbristen är sådant som har att göra med dig som arbetstagare personligen, i din fråga skriver du uttryckligen att det gällerkompetens men det kan också t.ex. vara agerande i övrigt eller samarbetssvårigheter.

Som nämnt gäller ett krav på saklig grund för en uppsägning, detta gäller även för uppsägning på grund av personliga skäl. Av arbetsdomstolens tidigare fall kan man utläsa att det ställs ganska höga krav när det kommer till uppsägningar av personliga skäl. Det är som nämnt möjligt att säga upp någon på grund av kompetensbrist men det ankommer på arbetsgivaren att visa att du faktiskt brister i kompetensen för arbetet. Det som är avgörande för bedömningen om du har de kompetenser som krävs eller inte är den kompetens som är skälig att kräva för din position på arbetsplatsen samt om du kunnat utföra de arbetsuppgifter ankommit på dig.

En uppsägning pga. kompetensbrist kan i regel först få ske då dina prestationer som arbetstagare väsentligt understiger vad din arbetsgivare normalt borde kunna räkna med från en anställd som dig. I regel ska även din arbetsgivare i första hand hjälpa dig om du inte lyckas genomföra arbetsuppgifterna, t.ex. via tydligare instruktioner, stöd och annan hjälp som kan vara rimlig att kräva. Det är också mycket viktigt att uppsägningen inte kommer helt oväntat eller utifrån ingenting. Du som arbetstagare ska ha fått åtminstone en chans att förbättra sin arbetsinsats. Det är först då dina arbetsprestationer fortfarande även efter chansen till förbättring, understiger vad arbetsgivaren kan förvänta sig som du som arbetstagare får bli uppsagd på grund av kompetensbrist.

Förmånsbilen

Vid en uppsägning har du som arbetstagare rätt att behålla både lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden (12 § LAS). Bilen som en förmånsbil räknas in under andra anställningsförmåner och du ska därför få behålla denna under hela uppsägningstiden på tre månader, inte bara en månad.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97679)