FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 27/09/2018

Kan man bli uppsagd när man är sjukskriven?

Hej

Kan man bli uppsagd pga arbetsbrist under tiden man är sjukskriven?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om uppsägning finns i Lagen om anställningsskydd (LAS).

En person som är sjukskriven har inget extra skydd mot uppsägning, utan det är de vanliga reglerna om uppsägning som gäller. En uppsägning måste alltid vara sakligt grundad (7§ 1 stycket LAS). Att säga upp någon på grund av arbetsbrist innebär i princip saklig grund. Det är dock viktigt att arbetsgivaren inte döljer något annat motiv med uppsägningen - att det till exempel inte alls handlar om arbetsbrist utan istället att arbetsgivaren vill bli av med någon som är sjukskriven. Man får som huvudregel inte bli uppsagd just på grund av att man är sjukskriven – en arbetsgivare har nämligen ett ganska långtgående rehabiliteringsansvar. Stämmer det dock att uppsägningen handlar om just arbetsbrist föreligger saklig grund och uppsägningen bör som huvudregel vara tillåten.

Sammanfattningsvis finns det alltså ingenting som hindrar att en arbetsgivare säger upp en sjukskriven anställd på grund av arbetsbrist.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?