Kan man bli uppsagd från jobbet på grund av skulder?

Hej

Min fru har fått tagit över tjänsten som platschef på sitt jobb för att den förra chefen inte fungerade, förra chefen är dock kvar på arbetsplatsen, nu hävdar hon att min fru ska få sparken pga skulder till kronofogden, hennes skulder är inte via någon brottslig handling, detta kan väl ändå inte vara rimligt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte tillåtet att grunda en uppsägning på grund av personliga skulder hos Kronofogden. För att din fru ska kunna bli uppsagd från sin arbetsplats krävs att uppsägningen har saklig grund. Så som sakliga grunder för uppsägning räknas arbetsbrist och personliga skäl.

Vad innebär en uppsägning på grund av arbetsbrist?

Till arbetsbrist räknas egentligen allt som inte är personliga skäl, d.v.s. allt som hänför sig till själva organisationen och inte till enskilda arbetstagare. Eftersom arbetsgivaren själv leder och fördelar arbetet är det också denne som ensam gör bedömningen om arbetsbrist föreligger eller inte.

Det är i grunden en ekonomisk bedömning som görs av arbetsbristen vilket innebär att det inte nödvändigtvis behöver föreligga någon faktiskt brist på arbete. Arbetsdomstolen ifrågasätter så gott som aldrig arbetsgivarens ekonomiska bedömningar.

Under vilka förutsättningar kan man bli uppsagd på grund av personliga skäl?

En uppsägning på grund av personliga skäl ska som huvudregel grunda sig på en bedömning av arbetstagarens lämplighet till att utföra arbetet och inte på enstaka fall av misskötsamhet. Undantaget är om den enskilda förseelsen är så pass allvarlig att arbetstagaren har visat sig klart olämplig till fortsatt arbete.

Exempel på skäl för uppsägning på grund av personliga skäl

- Misskötsamhet, exempelvis arbetsvägran, olämpligt uppträdande, olovlig frånvaro m.m. För saklig grund för uppsägning krävs en dokumenterad olämplighet hos arbetstagaren att sköta arbetet. Som nämnts ovan är enstaka tillfällen av misskötsamhet inte en saklig grund för uppsägning.

- Samarbetssvårigheter som är av allvarlig karaktär och uppsägning kan inte bli aktuell innan arbetsgivaren har undersökt alla möjligheter till omplacering av arbetstagaren.

- Onykterhet, en huvudregel är att endast upprepade förseelser leder till uppsägning. Om arbetstagaren bedöms vara alkoholist kan uppsägning dock inte bli aktuell då det räknas som sjukdomstillstånd, vilket normalt inte är skäl för uppsägning.

- Sjukdom är som regel inte ett godtagbart skäl om det rimligen kan antas att arbetstagaren kommer att tillfriskna. Det anses inte heller godtagbart att säga upp en arbetstagare så länge denne får sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och kan i princip inte säga upp en anställd som rehabiliteras. Skyldigheten sträcker sig dock inte längre än till att åtgärderna ska syfta till att arbetstagaren ska kunna återgå till arbete hos arbetsgivaren, men inte nödvändigtvis med samma arbetsuppgifter.

- Brottslighet, exempelvis stöld, förskingring, trolöshet mot huvudman, misshandel och hot är vanligtvis grund för uppsägning. Undantag är om det rör sig om en bagatellartad förseelse eller om den bedöms ursäktlig. Enbart en misstanke om brott är inte tillräcklig grund för uppsägning. Om arbetstagaren begått brott utanför tjänsten ska en avvägning göras mellan arbetstagarens intresse av att behålla sitt jobb och arbetsgivarens intresse av att avbryta anställningen.

- Att bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren är i allmänhet ett brytande av lojalitetsplikten en arbetstagare har gentemot sin arbetsgivare och utgör normalt grund för uppsägning. Det krävs dock att konkurrensen tillfogar arbetsgivaren en mer påtaglig ekonomisk skada. Även planer på att starta en konkurrerande verksamhet kan betraktas som illojalitet mot arbetsgivaren. I lojalitetsplikten ingår även att man inte får sprida skadliga uppgifter om företagsledningen. Ett exempel på detta som torde vara relativt vanligt är att man baktalar chefen på internetforum, vilket alltså kan vara grund för uppsägning.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Johanna MatsdotterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”