Kan man bli portad från ett kommunalt badhus?

Hej,

Jag undrar om ett kommunalt badhus kan porta badgäster på lösa grunder? T.ex. att en badvakt personligen inte gillar en badgäst och hittar på en anledning (som att badgästen brutit mot ordningsregler eller dylikt) för att kunna avhysa och porta badgästen.

Hur kan man som konsument bevisa son oskuld och hävda sin rätt?

Lawline svarar

hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

jag förstår din fråga som att du undrar under vilka förutsättningar ett allmänt badhus får porta en individ från att besöka.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om kommunala badhus får belägga individer med tillträdesförbud.

Din fråga regleras i regeringsformen (RF) och Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR).

Kan kommunala badhus porta individer?

Enligt 2 kap. 8 § RF har alla medborgare rätt till rörelsefrihet. Detsamma framgår av art 2 till konventionens fjärde tilläggsprotokoll. Rörelsefriheten innebär att var medborgare fritt ska få resa in och ut ur landet men även obehindrat röra sig runt om i landet.

Den som nekar någon tillträde till ett badhus kränker rörelsefriheten. Det anses helt enkelt inte godtagbart i ett demokratiskt samhälle att införa en generell straffbestämmelse som rör tillträdesförbud. Kommunala badhus idag har rutiner för att stänga av individer under en begränsad period. En individ får nekas tillträde till allmän plats så länge det inte är diskriminering exempelvis pga ålder ( SOU 2013:85 s. 337).

Men det är inte brottsligt att vistas på ett badhus man har blivit "portad" från (jfr 4 kap. 6 § 2 st Brb).

Det finns vissa former av tillträdesförbud exempelvis till idrottsarrangemang. Sådant förbud får endast avse personer över 15 år som belöper risk att begå brott under ett bestämt idrottsevenemang ex en fotbollsmatch (1 § Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang).kan badhuset avvisa dig?

Det är framförallt polis och ordningsvakt som har rätt att avvisa en person som stör den allmänna ordningen alternativt gör något brottsligt. Den enda gången en privatperson fysiskt får frihetsberöva är om en individ begår ett brott varpå fängelse kan följa samt ertappas på bar gärning (envarsgrip) (24 kap. 7 § RB).

Slutsats

Reglerna kring tillträdesförbud till badhus är oklara. Det finns stöd för att badhus får neka en person tillträde så länge det inte utgör diskriminering. Samtidigt är det inte brottsligt att vistas på ett badhus man är portad från. Personalen får inte fysiskt vägra dig tillträde och om de önskar att fysiskt förhindra dig måste de ingripa med stöd i lag. Det är inte heller brottsligt att visats på en plats man är "portad" från.

I ditt fall bör du kontakta badhuset och förvissa dig om situationen. Om du anser att badhuset diskriminerar eller agerar i strid mot grundlagen kan du upprätta en anmälan till justitieombudsmannen.

Om du önskar en fördjupad utredning är du välkommen att maila mig på andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga,

mvh

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo