Kan man bli portad från en affär? Vad händer om man går in ändå?

FRÅGA
Har en fråga. om man blir stoppad för snatteri i en affär tex Lidhl å det finns 2 såna affärer i samma ort. Blir man då portad från bägge affärerna fast man bara tagit i den ena. Tycker faktiskt det låter märkligt. Ska väl ändå bara va från den affären man tog i. Tacksam för svar
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inget uttryckligt lagstöd för att förbjuda någon ("porta") från tillträde till en butik.

Högsta domstolen (HD) avgjorde däremot frågan den 9 juni 1994 (läs rättsfallet här) om olaga intrång sedan en som begått ringa stöld (tidigare "snatteri", 8 kap. 2 § brottsbalken, BrB) och andra störigheter i en butik trotsat ett förbud att tillträda butiken. HD menade att ställen som allmänheten har fritt tillträde till under dess öppettider, till exempel en butikslokal, inte är en sådan lokal som avses med brottet olaga intrång (4 kap. 6 § andra stycket BrB). Lagrådet har i förarbeten till den nu aktuella bestämmelsen anfört att vid nattetid olovligen intränga i en offentlig, stängd byggnad och liknande borde kunna åtkommas med straff, oavsett att byggnaden på dagen står öppen för allmänheten. Med beaktande av detta och straffrättsliga legalitetsprincipen kan någon som blivit portad inte dömas för olaga intrång om denne besöker en butik som allmänheten har tillträde till, såsom Lidl, under dess öppettider. En butik genom deras anställda får dessutom inte använda nödvärn för att dra ut eller hålla kvar en besökare till butiken enbart på grund av att personen blivit portad, oaktat tidigare begångna stölder.

Personen kan alltså inte bli portad från någon av de två butikerna du nämnt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1255)
2021-12-07 Vad kan vara barnfridsbrott? Verbalt tjafs, slå i dörrar eller fysiskt våld?
2021-12-07 Fotografering i affärslokal
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?

Alla besvarade frågor (97723)