Kan man bli portad från en affär? Vad händer om man går in ändå?

Har en fråga. om man blir stoppad för snatteri i en affär tex Lidhl å det finns 2 såna affärer i samma ort. Blir man då portad från bägge affärerna fast man bara tagit i den ena. Tycker faktiskt det låter märkligt. Ska väl ändå bara va från den affären man tog i. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inget uttryckligt lagstöd för att förbjuda någon ("porta") från tillträde till en butik.

Högsta domstolen (HD) avgjorde däremot frågan den 9 juni 1994 (läs rättsfallet här) om olaga intrång sedan en som begått ringa stöld (tidigare "snatteri", 8 kap. 2 § brottsbalken, BrB) och andra störigheter i en butik trotsat ett förbud att tillträda butiken. HD menade att ställen som allmänheten har fritt tillträde till under dess öppettider, till exempel en butikslokal, inte är en sådan lokal som avses med brottet olaga intrång (4 kap. 6 § andra stycket BrB). Lagrådet har i förarbeten till den nu aktuella bestämmelsen anfört att vid nattetid olovligen intränga i en offentlig, stängd byggnad och liknande borde kunna åtkommas med straff, oavsett att byggnaden på dagen står öppen för allmänheten. Med beaktande av detta och straffrättsliga legalitetsprincipen kan någon som blivit portad inte dömas för olaga intrång om denne besöker en butik som allmänheten har tillträde till, såsom Lidl, under dess öppettider. En butik genom deras anställda får dessutom inte använda nödvärn för att dra ut eller hålla kvar en besökare till butiken enbart på grund av att personen blivit portad, oaktat tidigare begångna stölder.

Personen kan alltså inte bli portad från någon av de två butikerna du nämnt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”