Kan man bli polis om man har blivit dömd för brott?

2018-01-13 i Polis
FRÅGA
Kan man bli polis om man har blivit dömd till fängelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga så kommer jag först och främst att förklara vilka generella antagningskrav som ställs på de som vill bli poliser. Därefter kommer jag att försöka besvara din fråga, detta för att ge dig en bättre förståelse för hur antagningsprocessen för poliser går till.

Vilka är antagningskraven?

Din fråga handlar om vilka antagningskrav som ställs på den som vill bli polis. Vilka antagningskrav som ställs på den sökande kan du se på polisens hemsida. De antagningskrav som ställs på den sökande är bland annat svenskt medborgarskap, myndighet, behörighet, svenskt körkort, simkunnighet, diverse fysiska, medicinska samt psykologiska krav, och slutligen görs också en säkerhetsprövning. Det är säkerhetsprövningen som blir relevant för din fråga.

Vad prövas i säkerhetsprövningen?

Det polisen prövar i säkerhetsprövningen finns inget exakt svar på, man kan kort förklara det som att polisen tar reda på om den sökande är godkänd ur en säkerhetssynpunkt enligt Säkerhetsskyddslagen, en del i bedömningen är exempelvis att bedöma om den sökande uppnår den pålitlighet och lojalitet som krävs för polisens uppdrag.

För att se om personen uppnår säkerhetskraven så brukar som regel en kontroll mot dennes belastnings- och misstankeregister genomföras (Säkerhetsskyddslagen 11 § och 12 §). En kontroll av personen mot polisens allmänna spaningsregister görs också. Om man har blivit dömd för brott så kommer det alltså att framgå i belastningsregistret. Exakt vad ett tidigare brott som finns i belastningsregistret innebär för chanserna att kunna bli polis framgår dock inte någonstans.

Polisens antagningskrav ger inget konkret svar

Jag måste först och främst poängtera att det är omöjligt att avgöra exakt hur mycket polisen fäster vikt vid att man tidigare blivit dömd för brott, det är helt enkelt en individuell bedömning som avgörs från fall till fall. Det man dock kan utläsa ur antagningskraven är att ett tidigare brott inte hindrar en person från att bli polis, det jag skulle tro är det som avgör, är i sådana fall brottets allvarlighet. Enligt min åsikt skulle det vara väldigt svårt att se en person som tidigare varit dömd för exempelvis mord, ha en chans att bli polis.

För att kunna få ett mer konkret svar så skulle jag starkt rekommendera dig att vända dig till polisens rekryteringsmyndighet, det kan du göra här.

Hoppas att du fick ett någorlunda svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (374)
2022-01-04 Får polisen ta urinprov på min sambo om jag har påträffats med narkotika?
2021-12-31 Fråga om polisingripande
2021-12-19 När får polisen be om legitimation?
2021-11-30 Polisers rapporteringsskyldighet

Alla besvarade frågor (98546)